KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Karasu'da tarla icradan satılıktır(çoklu)

KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113841
Şehir : Sakarya / Karasu
: 4291
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/748 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
219,576 TL
Birinci Satış Günü
:
04.03.2020 11:10
İkinci Satış Günü
:
02.04.2020 11:10
Satış Yeri
:
Karasu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Karasu Sakarya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARASU
İCRA DAİRESİ
2019/748 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kızılcık Mah/köy, Köyiçi mevkii, 204 ada, 2 parsel, Tarla nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmaz Kızılcık Merkez Camiinin 652 m. güney doğusunda, Kızılcık İlk Okulunun 571 m. kuzey doğusunda, Kızılcık Köy içi yolunun 471 m. kuzey batısında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 26,52 m2 alanlı tek katlı tuğla duvarlı ahır yapısı bulunmaktadır. Yapının ahşap çatısı kiremit örtülü dışı sıvasız, boyasız doğramalır ahşaptır. Yapının ıslak hacim zemini şap betonu ile kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvasız ve boyasız, I-B grubu olan yapının yaşı ve mevcut hali ile yıpranma oranı %30'dur. Ahır yapısının değeri 5.105,10 TL'dir. Taşınmaz %5 eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz hali hazırda kısmen fındık bahçesi olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi - tınlı bünyededir. Fındık Bahçesinin bir dönümünden ortalama 180 kg fındık ürünü hasat edilebilir durumda olduğu kanaatine varılmıştır. Organik maddesi ve fındığın verim durumu normal düzeydedir. Fındık ocaklarının gelişmişlik durumu, bakım şartları hastalık ve zararlılarla mücadele gübreleme nitelikleri ve dolayısıyla verim gücü dikkate alınarak 1 adet fındık ocağının değeri 200 TLolarak belirlenmiştir.Fındık ocaklarının değeri 42.800 TL'dir. Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2'si 40 TL'dir. Taşınmazın yapı ve fındık ocakları dahil toplam değeri 219.576,70 TL'dir.
Adresi : Kızılcık Köyü, Köyiçi Mevkii 204 Ada, 2 Parsel Karasu / SAKARYA
Yüzölçümü : 4.291,79 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgelir 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında, Dikili Tarım alanındadır
Kıymeti : 219.576,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca tamamen ve münhasıran bifiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniylerayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birliket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt maliklerinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerinegetirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Karasu Sakarya - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kızılcık Mah/Köyü, Köyiçi mevkii, 204 ada, 5 parsel, Tarla nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmaz konum olarak Kızılcık Merkez Camiinin 652 m. güney doğusunda, Kızılcık İlk Okulunun 571 m. kuzey doğusunda, Kızılcık Köy içi yolunun 471 m küzey batısında kalmaktadır. Taşınmaz 92,12 m2 oturma alanlı iki katlı yapı bulunmaktadır. Yapının ahşap çatısı kiremit örtülü, dışı sıvalı, boyalı doğramalır ise PVC'dir. Yapı 3 oda, salon-mutfak ve wc banyodan ibarettir. Yapının koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları fayans diğer yerler laminat parke kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Yapının mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Yapının ısıtması soba ile sağlanmaktadır. III-A grubu olan yapının hali hazır durumu ile yıpranma oranı %20'dir. Yapının değeri : 72.222,08 TL'dir. Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2'si 40 TL'dir. Parselin zemin değeri: 81.562,80 TL'dir. Parselin yapı dahil toplam değeri: 153.784,88 TL'dir.
Adresi : Kızılcık Mah. Köyiçi Mevkii, 204 Ada, 5 Parsel Karasu / SAKARYA
Yüzölçümü : 2.039,07 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgelir 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında, Dikili Tarım alanındadır
Kıymeti : 153.784,88 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca tamamen ve münhasıran bifiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniylerayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birliket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt maliklerinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerinegetirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Karasu Sakarya -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/748 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR