KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Karasu'da 523 m² tarla icradan satılıktır

KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180367
Şehir : Sakarya / Karasu
Semt-Mahalle : KARANLIKDERE MAH. / KARASU
: 523

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/838 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
20,928 TL
Birinci Satış Günü
:
18.08.2020 15:10
İkinci Satış Günü
:
17.09.2020 15:10
Satış Yeri
:
Karasu Belediye Başkanlığı 1. Kat Mutemet Salonu 8 Numaralı oda Karasu SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARASU
İCRA DAİRESİ
2019/838 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya ili, Karasu ilçesi, Karanlıkdere Mah. Merkez Mevkii, 134 ada, 19 parsel, Tarla nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmazın beyan hanesinde 29/04/2015 tarih ve 6481 yevmiye no ile 3. Kişilere satılması halinde borcun tamamından alıcılarsorumludur.Şerhi, kanuni ipotek ve rehin hanesinde Maliye Hazinesi rehini bulunmakta, kuzey ve güney yönlerinden kadastral asfalt yola cephesi bulunmakta, geometrik olarak yamuk üçgen topografik olarak güney yönüne doğru %2-12 eğimli bir yapıya sahip, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, verim gücü orta düzeyde, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, yıllık ortalama bol yağış alan bölgede, hali hazırda üzerinde ¾ kısmında sıra düzen dikilmiş, bakımlı, yetişkin, gençlik budaması yapılmış, verim çağında kapama fındık ağaçları ile ¼ kısmında kendiliğinden yetişmiş yabani ağaçlar bulunmakta, 6. sınıf tarım arazisi niteliğinde, tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. meskun mahalle yakın, elektrik, su vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzey yönünde en yakın meskun mahalle 150 metre ve Karasu şehir merkezine 6 km mesafededir. Taşınmazın arazi metrekare birim değer fiyatının 40,00 TL/m²olduğu tespit edilmiştir. Buna göre arazinin değeri 523,21 m² X 40,00 TL/m² = 20.928,40 TL'dir. Satışa konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu parsel için metrekare birim fiyatı belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, birim değerlere takdirlerimizde katılarak piyasa değeri tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri: 20.928,40 TL'dir.
Adresi : Karanlıkdere Mah. Merkez Mevkii 134 Ada, 19 Parsel Karasu / SAKARYA
Yüzölçümü : 523,21 m2
İmar Durumu : Taşınmaz imar durumu Sakarya Kuzey ve Doğu Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında Orman Alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 20.928,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca tamamen ve münhasıran bifiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniylerayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birliket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt maliklerinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerinegetirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 17/09/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı 1. Kat Mutemet Salonu8 Numaralı oda Karasu SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/838 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2020


(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR