KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya/Karasu'da 3676 m² tarla icradan satılıktır

KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064851
Şehir : Sakarya / Karasu
Semt-Mahalle : KIZILCIK MAH. / KARASU
: 3676
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/45 TLMT
Muhammen Bedeli
:
477,972 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
17.01.2020 10:30
Satış Yeri
:
KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI (MEZAT) SALONU KARASU / SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARASU
İCRA DAİRESİ
2019/45 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kızılcık Mah. Köyiçi mevkii, 115 ada, 11 parsel nolu tarla nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmaz güneyden yola cepheli, Kızılcık Mahallesi Yeni Caminin 755 m. kuzey doğusunda, Kızılcık Mahallesi Köy İçi yolunun 680 m güney batısında, Kızılcık Mahallesi İlk Okulunun 913 m. kuzey batısında kalmaktadır. Parselin etrafı fındık bahçeleri ile çevrili vaziyettedir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Parsel yola cepheli olup % 5 eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Parsel hali hazırda kısmen fındık bahçesi kısmen boş arazi niteliğinde olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir. Taşınmaz üzerinde yer alan fındık ocakları 30-35 yaşlarında olup normal düzeyde ürün verebilecek kapasitededir. Organik maddesi ve fındığın verim durumu normal düzeydedir. Fındık ocaklarının gelişmişlik durumu, bakım şartları, hastalık ve zararlılarla mücadele gübreleme nitelikleri ve dolayısıyla verim gücü dikkate alınarak 1 adet fındık ocağının değeri 200 TL olarak belirlenmiştir. Fındık ocaklarının değeri: 184 Ocak*200,-TL/Ocak= 36.800,- TL Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2'si 120,-TL'dir. Parselin zemin değeri: 3.676,44 m2*120,-TL/m2= 441.172,80- TLParselin fındık ocakları dahil toplam değeri: 36.800, + 1.172,80= 477.972,80- TL'dir.
Adresi : Kızılcık Mah. Köyiçi Mevkii, 115 Ada, 11 Parsel Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.676,44 m2
İmar Durumu : Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2019 tarihli ve 104348 sayılı yazısına göre 115 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planının dışında, Sakarya ili Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında dikili tarım alanı ve kırsal yerleşme olarak planlı alanda kaldığı ifade edilmiştir.
Kıymeti : 477.972,80 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Haciz ve ipotek şerhi vardır, ayrıca tapu kaydında 03/04/2014 tarih ve 5176 yevmiye no ile "Tamamen ve münhasıran bilfiili tarım amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI (MEZAT) SALONU KARASU / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/45 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR