KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Karasu'a fındık bahçesi icradan satılıktır

KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096687
Şehir : Sakarya / Karasu
Semt-Mahalle : ORTAKÖY MAH. / KARASU
: 626
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/695 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
31,260 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
05.03.2020 10:45
Satış Yeri
:
Karasu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Karasu Sakarya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARASU
İCRA DAİRESİ
2019/695 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya ili, Karasu İlçesi, Ortaköy Mah/KöyMezarlık Mevkii 108 ada 184 parsel fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın tamamıdır. Söz konusu parsel Orta Köy Mahallesi Merkez Camiinin 490 m kuzey doğusunda ve Orta Köy Mahallesi Köy İçi yolunun 685 m güney batısında kalmaktadır. Söz konusu parsel kapama fındık bahçesi niteliğin olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel yola cepheli olup % 10 eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Parsel hali hazırda kısmen fındık bahçesi kısmen boş arazi niteliğinde olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bünyededir. Taşınmaz üzerinde yer alan fındık ocakları 30-35 yaşlarında olup normal düzeyde ürün verebilecek kapasitededir Organik maddesi ve fındığın verim durumu normal düzeydedir. Fındık ocaklarının gelişmişlik durumu, bakım şartları, hastalık ve zararlılarla mücadele gübreleme nitelikleri ve dolayısıyla verim gücü dikkate alınarak 1 adet fındık ocağının değeri 200 TL olarak belirlenmiştir. Fındık ocaklarının değeri: 31 Ocak*200,-TL/Ocak= 6.200,- TLParselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2?si 40,-TL?dir.Parselin zemin değeri: 626,50 m2*40,-TL/m2= 25.060- TL Parselin fındık ocakları dahil toplam değeri: 25.060, + 6.200,= 31.260,- TL dir.
Adresi : Ortaköy Mahallesi Mezarlık Mevkii 108 Ada 184 ParselKarasu / SAKARYA
Yüzölçümü : 626,50 m2
İmar Durumu :Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre 101 ada 10 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup Sakarya İli Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre dikili tarım alanında kaldığı ifade edilmiştir.
Kıymeti : 31.260,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir. "Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca tamamen ve münhasıran bifiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniylerayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birliket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt maliklerinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerinegetirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 05/02/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Karasu Sakarya - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/695 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR