HENDEK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya/Hendek'te 1.494 m² bahçe icradan satılıktır

HENDEK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978228
Şehir : Sakarya / Hendek
Semt-Mahalle : DEREKÖY MAH. / HENDEK
: 1494
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/806 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
14,946 TL
Birinci Satış Günü
:
17.05.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
11.06.2019 14:30
Satış Yeri
:
Hendek İcra Müdürlüğü Kalemi - Hendek / SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HENDEK
İCRA DAİRESİ
2018/806 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Hendek İlçe, 177 Ada, 3 Parsel, DEREKÖY Köyü, Bıçkıderesi mevkii , 06/12/2018 Tarihli kıymet takdiri bilirkişi raporuna göre ; " Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfında görünmekle , %5 meyile sahiptir. Arazinin üzerinde ekonomik değere sahip ekili ve dikili bir ürün bulunmayıp , ulaşımı mevcuttur. " şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca Tapu kayıtlarındaki muhdesat bilgilerinde" Ağac,
2)BU PARSEL ÜZERİNDEKİ FINDIK BAHÇESİ 2010 YILINDAN BERİ ŞEFİK OĞLU TURGAY ÇULHAOĞLU ( TC KİMLİK :52753414900) NUN KULLANIMINDA OLUP HALEN KENDİSİNE AİTTİR
. "şerhi ile "Beyan :Hisse üzerine : " Tamamen ve mühhasıran bilfiil tarımsal amaçlı kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konutlar bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde , taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının TAhsili Usulü Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt maliniden tahsil edilir. " Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde , belirtme idarece kaldırılacaktır. "şerhleri mevcuttur.
Adresi : Dereköy köyü Bıçkıdere mevkii - Hendek / SAKARYA
Yüzölçümü : 1.494,67 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Sakarya 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında " Orman Alanında " (2B) kalmaktadır.
Kıymeti : 14.946,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/05/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Hendek İcra Müdürlüğü Kalemi - Hendek / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/806 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/04/2019!! Önemli Not.. Hazırlanacak olan taşınmazın açık artırma ilanı ilgililerine satış gününe kadar tebilğ olunamaması halinde yapılacak olan Türkiye genel igazet ilanı ve elektronik ortamdaki ilanı ilgililerine ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR