AKYAZI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Akyazı'da icradan satılık fındık bahçesi

AKYAZI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908988
Şehir : Sakarya / Akyazı
Semt-Mahalle : BOZTEPE MAH. / AKYAZI
: 4768
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/793 ESAS
Muhammen Bedeli
:
71,528 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
19.03.2019 10:00
Satış Yeri
:
AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

2017/793 ESAS

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Boztepe Mahallesi,Yatı Mezarı Mevkii, 125 Ada, 103 Parsel de kayıtlı Bahçe nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın maliki Fatih KILINÇ olup hissesi tamdır.Taşınmazın yüz ölçümü 4.768,54 m2 dir. Geometrik olarak yamuk dikdörtgen, topografik olarak orta engebeli % 5-15 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yolu bulunmamakta, hali hazırda üzerinde gençleşme budaması yapılmış, yetişkin ve verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek düzeyde yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 6. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Taşınmaz belediye mücavir alan içinde, kamu hizmetlerine uzak,yüksek rakımlı bölgede (denizden yüksekliği 1056 metre), kuşbakışı en yakın kadastral yola 135 metre, meskun mahalle 250 metre, D-140 Akyazı-Mudurnu karayoluna 6 km ve Akyazı şehir merkezine 15 km mesafededir.

Adresi :Boztepe Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü : 4.768,54 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında “tarım alanı” içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 71.528,10 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde 17/09/2014 tarih ve 9514 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır şerhi vardır.

1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/793 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR