AKYAZI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Akyazı'da 2.028 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

AKYAZI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01109122
Şehir : Sakarya / Akyazı
Semt-Mahalle : MANSURLAR MAH. / AKYAZI
: 2028
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 01.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/459 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
40,565 TL
Birinci Satış Günü
:
05.03.2020 09:30
İkinci Satış Günü
:
31.03.2020 09:30
Satış Yeri
:
AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AKYAZI
İCRA DAİRESİ


2019/459 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Şahinler Mevkii, 116 Ada, 10 Parsel de kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 2.028,27 m2 dir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen topografik olarak kuzey yönüne doğru %2-6 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yolu bulunmamakta,yıllık ortalama yüksek yağış alan yüksek rakımlı bölgede, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, orta düzey verim gücünde, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, hububat tarımına uygun, 4. sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde, hali hazırda hububat ekili olup tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.Meskun mahal dışında, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzey yönünde mahalle merkezine 150 metre ve kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 14 km mesafededir.
Adresi : Mansurlar Mahallesi Akyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 2.028,27 m2
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında,Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 40.565,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Çakallar Mevkii, 131 Ada, 72 Parsel de kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 1.423,21 m2 dir.Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen topografik olarak kuzey yönüne doğru %2-6 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yolu bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan yüksek rakımlı bölgede, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, orta düzey verim gücünde, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, hububat tarımına uygun, 5. sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde, hali hazırda yonca ekili olup tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.Meskun mahal dışında, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak batı yönünde mahalle merkezine 650 metre ve kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 15 km mesafededir.
Adresi : Mansurlar MahallesiAkyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 1.423,21 m2
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında,Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 21.348,15 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Yukarı Köy Mevkii, 116 Ada, 87 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 1.878,20 m2 dir.Taşınmaz tapu siciline kayıtlı olup, geometrik olarak dikdörtgen topografik olarak güney yönüne doğru %6-12 değişken eğimli bir yapıya sahip, doğu yönünden kadastral stabilize yola cepheli, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yüksek rakımlı yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Meskun mahal dışında, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzey yönünde en yakın meskun mahalle 500 metre ve mahalle merkezine 600 metre, kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 15 km mesafededir.
Adresi : Mansurlar MahallesiAkyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 1.878,20 m2
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında,Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 46.955,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde04/12/2015 tarih ve 13206 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır şerhi vardır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Avcılı Bostan Mevkii, 133 Ada, 1 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 824,52 m2 dir.Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen topografik olarak kuzey yönüne doğru %2-6 değişken eğimli bir yapıya sahip, kuzeydoğu yönünden toprak tarla yoluna cepheli, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yüksek rakımlı yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Meskun mahal dışında, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzey yönünde mahalle merkezine 800 metre ve kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 16 km mesafededir.
Adresi : Mansurlar MahallesiAkyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 824,52 m2
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında,Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 16.490,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde03/12/2015 tarih ve 13198 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır şerhi ve 03/12/2015 tarih 13198 yevmiye numarasıyla Maliye Hazinesinin Diğer(Konusu:Enerji nakil hattı alanında kalan 105,71 m2 lik kısım için 324 sayılı Milli Emlak Genel tebliğine göre bedelsiz irtifak işlemi için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.)Tarih:31/10/2014 Sayı: 12271 (Başlama Tarih:03/12/2015 Süre:) Beyan şerhi vardır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Avcılı Bostan Mevkii, 140 Ada, 7 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 3.158,86 m2 dir.Taşınmaz geometrik olarak yamuk dikdörtgen topografik olarak kuzey yönüne doğru %2-6 değişken eğimli bir yapıya sahip, kuzeydoğu yönünden toprak tarla yoluna cepheli, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yüksek rakımlı yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Meskun mahal dışında, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzey yönünde mahalle merkezine 1,2 km ve kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 17 km mesafededir.Taşınmaz üzerinde Şekerbank T.A.Ş. nin ipoteği bulunduğundan ve alacak miktarları altında satışa muvafakat etmediklerinden dolayı taşınmaz 40.332,01 TL + satış masrafları ile birlikte satışa çıkarılacaktır.
Adresi : Mansurlar MahallesiAkyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 3.158,86 m2
İmar Durumu :Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 63.177,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde03/12/2015 tarih ve 13189 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır şerhi vardır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Mansurlar Mahallesi,Köyiçi Mevkii, 117 Ada, 4 Parsel de kayıtlı Kargir Ev Ahır ve Avlusu nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 3.650,64 m2 dir.Taşınmaz geometrik olarak yamuk dikdörtgen topografik olarak kuzey yönüne doğru %2-6 değişken eğimli bir yapıya sahip, batı yönünden kadastral köyiçi asfalt yola cepheli, hali hazırda üzerinde erik, incir, zeytin, yenidünya, ıhlamur vb. muhetlif meyve ağaçları bulunmakta, bir kısmı sebze bahçesi olarak kullanılmakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan yüksek rakımlı bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmamakta olup ayrıca üzerinde; İnşaatı devam etmekte olan 324,00 m² inşaat alanına sahip, betonarmeyapı bodrum üzeri 2 katlı natamam vaziyette mesken bina bulunmakta,çatısız, ytong duvarlar örülü, sıvasız boyasız, kapı ve pencereleri takılmamış, iskan edilir durumda değildir. Yaklaşık 30-35 yıllık, 82,00m² inşaat alanına sahip, kiremit çatılı, kagir tuğla yapı tek katlı mesken bina bulunmakta, içeresinde 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, dış cephe duvarlar 3 tarafı sıvasız ön taraf sıvalı, iç cephe duvarlar sıvalı boyalı, kapı ve pencereler ağaç doğrama, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır.Yaklaşık 2-3 yıllık, 148,00m² inşaat alanına sahip, etrafı ve çatısı çatır kaplı, ağaç yapı tek katlı küçükbaş hayvan ağılı bulunmaktadır.Meskun mahal içinde, yol, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmakta, kuşbakışı yaklaşık olarak kuzeybatı yönünde Akyazı şehir merkezine 12 km mesafededir.Taşınmaz üzerinde 2795 Sayılı Dokurcun Tarım Kredi Kooperatifinin ipoteği bulunduğundan ve alacak miktarları 80.000,00 TLaltında satışa muvafakat edilmemektedir.
Adresi : Mansurlar MahallesiAkyazı/SAKARYA
Yüzölçümü : 3.650,64 m2
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alan içerisinde, plansız alanda ve köy yerleşik alan içinde, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Kırsal Yerleşim Alanı” içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 433.862,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/459 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR