POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 13 adet tarlayı ihaleyle satışa sunuyor

POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Polatlı İlçesi Eksikarsak, Tatlısu ve İnler Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet Makamı
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULÜN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Sıra No Mahalle Cinsi Ada/Parsel Hisse Yüzölçümü M² birim fiyatı(TL) Rayiç Bedeli Geçici Teminat(%7.5) Satış günü
ve saati
1 ESKİKARSAK TARLA -/383 TAM 112.500,00 2,00 225.000,00 16.875,00 04.03.2020-10:00
2 ESKİKARSAK TARLA -/516 TAM 9.000,00 4,00 36.000,00 2.700,00 04.03.2020-10:00
3 ESKİKARSAK TARLA -/1047 TAM 5.556,02 5,00 27.780,00 2.083,50 04.03.2020-10:00
4 ESKİKARSAK TARLA -/1049 TAM 5.071,06 5,50 27.890,83 2.091,82 04.03.2020-10:00
5 TATLIKUYU TARLA -/327 TAM 23.800,00 5,00 119.000,00 8.925,00 04.03.2020-10:00
6 TATLIKUYU TARLA -/237 TAM 15..350,00 5,00 76.750,00 5.756,25 04.03.2020-10:00
7 İNLER TARLA -/121 TAM 12.500.,00 2,00 25.000,00 1.875,00 04.03.2020-10:00
8 İNLER TARLA -/122 TAM 17.500,00 2,00 35.000,00 2.625,00 04.03.2020-10:00
9 İNLER TARLA -/123 TAM 26.250,00 2,00 52.500,00 3.937,50 04.03.2020-10:00
10 İNLER TARLA -/133 TAM 79.750,00 2,00 159.500,00 11.962,50 04.03.2020-10:00
11 İNLER TARLA -/850 TAM 50.000,00 2,50 125.000,00 9.375,00 04.03.2020-10:00
12 İNLER TARLA -/1200 TAM 2.300,00 3,00 6.900,00 517,50 04.03.2020-10:00
13 İNLER TARLA -/1187 TAM 2.300,00 3,00 6.900,00 517,50 04.03.2020-10:00

TOPLAM
923.220,83


1- Satışa çıkarılan gayrimenkuller Ankara ili Polatlı ilçesi adresindedir.

2- Satışı yapılacak gayrimenkul Polatlı Tapu Sicil Müdürlüğünde tarla niteliğinde bulunmaktadır.

3- Satışa çıkarılacak gayrimenkullere tabloda belirtilen değerler biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden konulan değerin %7.5 nispetinde teminat alınacaktır. Teminat olarak para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.

5- Gayrimenkulün satışı Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet makamında 04.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00 da satış işlemlerine başlanılacaktır.

6- Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesi Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir.

7- Gayrimenkulün satışında artırmaya iştirak edecekler teminatın yatırıldığına dair makbuzu 04.03.2020 tarihinde satışın yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu´na ibraz edeceklerdir.

8- Gayrimenkul satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75´ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonraki tarih de (11.03.2020 )gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, satış peşin bedelle yapılacak olup, her türlü vergi, resim, harç (KDV, Damga Vergisi, tapu harcı v.b) alıcıya aittir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR