PERŞEMBE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Perşembe/Medreseönü'nde fındık bahçesi ve tarla icradan satılıktır

PERŞEMBE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00905744
Şehir : Ordu / Perşembe
Semt-Mahalle : MEDRESEÖNÜ MAH. / PERŞEMBE
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HÜRSES 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2011/21 ESAS
Muhammen Bedeli
:
9,440 TL
Birinci Satış Günü
:
18.01.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
15.02.2019 14:30
Satış Yeri
:
Perşembe Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası (Hükümet Konağı Binası K:1)Perşembe/ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
PERŞEMBE İCRA DAİRESİ
2011/21 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İli, Perşembe İlçesi, Medreseönü Mahallesi, Hane Havlisi Mevkii, 1628 Parsel, 1.057,00 m², fındık bahçesi niteliğinde taşınmaz. Borçluya ait hisse: Tam. Dosya içerisinde satışa esas olarak alınan ziraat bilirkişisi raporunda " taşınmaz tapu kaydında fındık bahçesi olarak nitelendirilmiş ise de fiilen küçük bir kısmında fındık ocakları yer almakta diğer kısmı ise içinde çeşitli kendiliğinden yetişmiş ekonomik öneme sahip olmayan ceviz ağacı, kızılağaç, yabani akasya ve birkaç meyve ağacı ile herhangi bir ekim dikim yapılmayan boş alan yer almaktadır. Fen bilirkişisinin raporunda belirttiği üzere fındık bahçesi olmayan kısım 727,00 m²'dir. fındık bahçesi kısmı ise 330,00 m²'dir. Bu alanda karışık çeşitlerden 7-9 dallı yaklaşık 20 fındık ocağı yer almaktadır. Bahçenin genel kültürel uygulamaları yapılmamıştır. Toprak tabakasının derinliği azdır. Toprak yapısı orta tınlı, taşlı özellikte olduğundan arazi kullanım kabiliyeti bakımından VI. sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir. Taşınmaz meyilli olup eğimi ortalama % 40-50 arasındadır. Taşınmaz, hali hazırdaki durumu yönüyle kuru tarım yapılabilir niteliktedir. Parsele ulaşım kamu araç yolundan yaklaşık 300-400 metre patika yol ile sağlanabilmektedir. "denilmektedir.


Adresi : Ordu İli, Perşembe İlçesi, Medreseönü Mahallesi, 1628 parsel Perşembe/ORDU
Yüzölçümü : 1.057,00 m²
Satışa konu hisse : Tamamı
Kıymeti : 9.440,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 18/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası


2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası


Satış Yeri : Perşembe Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası (Hükümet Konağı Binası K:1)Perşembe/ORDU


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İli, Perşembe İlçesi, Medreseönü Mahallesi, Bahçe Arası Mevkii, 1685 Parsel,933,00 m² yüz ölçümlü, Tarla Niteliğinde taşınmaz. Borçlu hissesi: Tam. Dosya içerisindeki satışa esas olarak alınan ziraat bilirkişisi raporunda "taşınmaz tapu kaydında her ne kadar tarla olarak nitelendirilmiş ise de fiilen parselin tamamı ekonomik olarak değerlendirilmeyen yörede kendiliğinden yetişen genellikle akasya ve kızılağaçtan oluşan ağaçlık, çalılık, herhangi bir ekim dikim yapılmayan boş alan şeklindedir. Parselin toprak üst tabasasının derinliği azdır. Toprak yapısı orta tınlı, taşlı özellikte olduğundan arazi kullanım kabiliyeti bakımından VI. sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir. Taşınmaz orta meyilli olup eğimi ortalama % 30-35 arasındadır. Parsele ulaşım kamu araç yolundan yaklaşık 800-1000 metre patika yol ile sağlanabilmektedir. "denilmektedir.
Adresi : Ordu İli, Perşembe İlçesi, Medreseönü Mahallesi, 1685 parsel Perşembe/ORDU
Yüzölçümü : 933,00 m²
Satışa konu hisse : Tamamı
Kıymeti : 7.557,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir


1. Satış Günü : 18/01/2019 günü 14:45 - 14:50 arası


2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 14:45 - 14:50 arası


Satış Yeri : Perşembe Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası (Hükümet Konağı Binası K:1)Perşembe/ORDU


TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN ORTAK HUSUSLAR:
İmar Durumu : Perşembe Belediye Başkanlığı'nın 04/07/2017 tarih 68077599-754-E.987 Sayılı yazısında " Medreseönü Beldesi Ordu İlinin Büyükşehir olması akabinde belediyemiz sınırlarına dahil olmuştur. Parsel Perşembe Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih 2016-04/17 nolu kararı ile yerleşik alan sınırları içine alınmıştır. "denilmektedir. Ayrıntılı yazı cevabı dosya içerisindedir.


Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Birinci Artırma İçin :29/12/2018 - 17/01/2019
İkinci Artırma İçin :23/01/2019 - 14/02/2019


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Perşembe İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ordu Şubesi nezdinde bulunan TR10 0001 5001 5800 7300 6152 31 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/21 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede/elektronik ortamda yayınlanan ilanı, ilgililere adreslerinde tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.27/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR