CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pamuk tohumu üretimi için araziler kiraya verilecektir

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00931104
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar / ŞANLIURFA adresinde Merkez idare binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR


1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 48.466 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 11 (onbir) parti açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale, 28/01/2019 Pazartesi günü saat 14.30’da Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar / ŞANLIURFA adresinde Merkez idare binası toplantı salonunda, İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 04/02/2019 Pazartesi günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3-İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. (Partilerle ilgili ayrıntılı bilgiler İdari Şartnamede bulunmaktadır.)


PARTİ 1
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
1.Parti TOPLAMI 6.087 400,00 2.434.800,00 121.740,00

PARTİ 2
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
2.Parti TOPLAMI 4.971 400,00 1.988.400,00 99.420,00

PARTİ 3
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
3.Parti Toplamı 4.450 400,00 1.780.000,00 89.000,00

PARTİ 4
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
4.Parti Toplamı 4.166 400,00 1.666.400,00 83.320,00

PARTİ 5
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
5. Parti Toplam 3.916 400,00 1.566.400,00 78.320,00
PARTİ 6
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
6.Parti Toplamı 2.848 400,00 1.139.200,00 56.960,00
PARTİ 7
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
7.Parti Toplamı 3.560 400,00 1.424.000,00 71.200,00
PARTİ 8
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
8.Parti Toplamı 3.958 400,00 1.583.200,00 79.160,00
PARTİ 9
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
9 Parti Toplamı 5.736 400,00 2.294.400,00 114.720,00
PARTİ 10
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
10. Parti Toplamı 4.280 400,00 1.712.000,00 85.600,00
PARTİ 11
Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
11.Parti Toplamı 4.494 400,00 1.797.600,00 89.880,00
Genel Toplam 48.466 400,00 19.386.400,00 969.320,00


4- Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesabına yatırarak İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir.
Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak Servisine en geç 28/01/2019 pazartesi günü, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden veya TİGEM.GOV.TR internet sitemizden temin edilebilir.
7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ
Ceylanpınar / ŞANLIURFA
Tel: 0 414 471 4974-79
Fax: 0 414 471 4378

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR