BURSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi/Karabalçık'ta 324 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

BURSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963569
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : KARABALÇIK MAH. / OSMANGAZİKÖY
: 324
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9546 ESAS
Muhammen Bedeli
:
19,447 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
12.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA2. İCRA DAİRESİ
2018/9546 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Müdürlüğümüz dosyasından satış için çıkarılan taşınmazlar Bursa İl, Osmangazi İlçe, 120 Ada, 20 Parsel, KARABALÇIK Mahalle/Köy, KOCAKAYA Mevkii,ile Bursa İl, Osmangazi İlçe, 120 Ada, 18 Parsel, KARABALÇIK Mahalle/Köy, KOCAKAYA Mevkiinde bulunan taşınmazlar Osmangazi Beledeye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/09/2018 tarih ve E.112355 sayılı yazılarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı kapsamında tarım alanında kalmakta olup,5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7. Maddesi gereği Nazım İmar Planı yetkisi Bursa Büyükşehir Belediyesinde bulunmaktadır.Taşınmazın kaydında ''Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradakı fark kanuni faizi ile birlikte,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca 21/07/1953 Tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde Belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır.''Şerhi bulunmaktadır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 120 Ada, 20 Parsel, KARABALÇIK Mahalle/Köy, KOCAKAYA Mevkii, Taşınmaz tarla vasıflı olup yerleşim yerinden doğu istikametine doğru kuş uçuşu olarak 1800 Metre mesafededir.Güneybatısından geçen kadastro yoluna 200 metre uzaklıktadır.Taşınmazın başında yapılan tespitte halihazırda 8*8 m aralıklarla dikilmiş ekonomik verim çağında incir ağaçları bulunduğu görülmüştür.Kuzeyden güneye %7-8 oranında meyilli olduğu, orta derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip kuru tarım alanı olduğu görülmüştür.Taşınmazın doğu,batı ve güney cephelerinde zeytin bahçeleri ile kuzeyinde incir bahçesi yer almaktadır.
Yüzölçümü : 324,13 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 19.447,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 120 Ada, 18 Parsel, KARABALÇIK Mahalle/Köy, KOCAKAYA Mevkii, Taşınmaz Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/09/2018 tarih ve E.112355 sayılı yazılarında Osmangazi ilçesi Karabalçık mahallesi 120 ADA 18 PARSEL Taşınmaz tarla vasıflı olup yerleşim yerinden doğu istikametine doğru kuş uçuşu olarak 1900 Metre mesafededir.Güneybatısından geçen kadastro yoluna 285 metre uzaklıktadır.Taşınmazın başında yapılan tespitte halihazırda işlenmemiş olduğu ve zirai gelir getirecek herhangi bir tarımsal ürünün olmadığı kuzeyden güneye %5-6 oranında meyilli olduğu, orta derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip kuru tarım alanı olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 1.497,57 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 74.878,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/05/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 12/06/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9546 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR