ORTACA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Ortaca'da mülkiyeti Hazine'ye ait 3 adet tarla satılacaktır

ORTACA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079445
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : FEVZİYE MAH. / ORTACA
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İHALE İLANI

İlçe Mahalle mevkii Ada No Parsel No Yüzölçüm M2. Hazine hissesi Cinsi İmar durumu Tahmini Bedeli TL. Geçici Teminat Tutarı TL. İhale tarihi ve saati
Ortaca Fevziye Mah./Çürükardı 101 57 17.378,32- Tam Tarla İmarsız 521.500,00- 156.450,00- 28/11/2019
Saat:10.00
Ortaca Fevziye Mah./Çürükardı 101 58 22.086,78- Tam Tarla İmarsız 662.604,00- 198.781,20- 28/11/2019
Saat:10.15
Ortaca Sarıgerme Mah./Köyiçi 248 7 590,14- Tam Tarla 1/5000 NİP. Konut alanı. 251.000,00- 75.300,00- 28/11/2019
Saat:10.30


Yukarıda nitelikleri yazılı olan 3 adet taşınmaz mal satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü “ile yukarı’da belirtilen tarih ve saatte Ortaca Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

  1. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenecek belgeler), Nüfuz Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi, vekaletle katılacakların Noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerde ise yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzelkişilerin ise vergi kimlik numarasını ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazinece yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler KDV., vergi, resim ve harçtan muaftır. Satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de muaftır. İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir.
  3. İhaleye ait Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliği Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
  4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonu sorumlu değildir.
  5. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir. İrtibat Tel: 0252 282 21 19

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR