ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu/Kabadüz'de 30.513 m² fındık bahçesi icradan satılıktır (1/6 hissesi)

ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033976
Şehir : Ordu / Kabadüz
Semt-Mahalle : YEŞİLADA MAH. / KARADÜZ
: 5085
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ HABER 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7256 ESAS
Muhammen Bedeli
:
115,005 TL
Birinci Satış Günü
:
03.10.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
31.10.2019 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU İCRA DAİRESİ
2018/7256 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz, tapunun Ordu İli, Kabadüz İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Küçükkabak Tepe Mevkii, Ada: 143 ve Parsel: 21 numarasında,Yüzölçümü: 30.513,41 m² ve Niteliği: Tarla ve Fındık Bahçesi olarak kayıtlıdır. Fiili durumda taşınmaz üzerinde 4 adet yapı da bulunmaktadır.Tapu kaydına göre, borçlu Salih Alparslan'ın(Lütfü oğlu, TC:53389496322) taşınmazda 1/6 hissesi mevcut olup, hissesine zeminde 5.085,57 m² yer düşmektedir.Taşınmazın kuzeyinde 143 ada 19 ve 20 nolu parseller, güneyinde 143 ada 22 ve 24 nolu parseller, doğusunda yol, batısında 145 ada 109 ve 112 nolu parseller bulunmaktadır.Yeşilada Mahallesi, Küçükkabak Tepe Sok. Mevkii Kabadüz/ Ordu adresinde bulunan taşınmaz, Kabadüz Belediyesi imar planı dışında kalmakta olup, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerince uygulama yapılabilecek durumdadır.a) 3 Katlı Binanın Değeri: Bina,2. bodrum kat, 1. bodrum kat ve zemin kattan olmak üzere toplamda 3 kattan oluştuğu, 2. bodrum katın depo, 1. bodrum kat ve zemin katın mesken olarak kullanıldığı, binanın dışının sıvalı ancak boyasız olduğu, çatısının trapez levhayla örtülü olduğu, 2. bodrum kata binanın ön cephesindeki merdivenden inilerek ulaşıldığı, zemin kat ve normal kat girişlerinin binanın ön cephesindeki demir doğramalı kapıdan sağlandığı, giriş kapısının bulunduğu alanda tabanı seramikle, tavanı ahşap keresteyle kaplı üstü çatılı terasın bulunduğu, zemin katın duvar ve tavanlarının sıvalı ve boyalı olduğu, tabanının betonla kaplı olduğu, iç kapılarının ve elektrik tesisatının yapılmadığı, 1. bodrum katın ve zemin katın pencerelerinin plastik doğramalı ve demir korkuluklu olduğu, dıştan dışa alınan ölçülerine göre na tamam durumdaki binanın inşaat alanının tabanda 112,00 m² olmak üzere toplamda 336,00 m² olduğu tespit edilmiştir.Binanın işlem tarihindeki değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı yapı birim maliyetleri esas alınarak hesaplanacaktır. Mevcut özelliklerine göre 2/B yapı sınıfına dahil olan binanın işlem tarihindeki m² inşaat maliyeti 590,00 TL? dir.Yapımı ile keşif tarihi arasındaki dönem içerisinde binada % 6 oranında yıpranma ortaya çıkmıştır.Binanın iç ve dış cephesinde inşaat eksiklikleri tespit edilmiştir. Bundan dolayı fiziki inşaat seviyesi 2. bodrum katta %75, 1. bodrum katta %85 ve zemin katta %90? dır.Binanın keşif tarihindeki değeri aşağıda hesaplanmıştır.b)Tek Katlı Binanın Değeri: Söz konusu binanın zemin kattan ibaret olduğu ve bu katın mesken olarak kullanıldığı, dış cephesinin sıvalı ve boyalı, çatısının oluklu sacla örtülü olduğu, çelik kapılı girişinin olduğu, pencerelerinin plastik doğramalı ve demir korkuluklu olduğu, ön cephede tabanı seramikle kaplı. üstü sacla örtülü, üç kenarındaki parapet duvarları sıvalı ve boyalı olan açık terasın bulunduğu, binanın elektrik ve suyunun ikmal edildiği, binanın dıştan dışa alınan ölçülerine göre zemin katın brüt kullanım alanının 58,50 m² ve terasın inşaat brüt kullanım alanının ise 18,50 m² olduğu tespit edilmiştir.Binanın işlem tarihindeki değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı yapı birim maliyetleri esas alınarak hesaplanacaktır. Mevcut özelliklerine göre zemin katın 2/B yapı sınıfına dahil olduğu ve işlem tarihindeki m² inşaat maliyetinin 590,00 TL' ye geldiği, terasın 1/B yapı sınıfına dahil olduğu ve işlem tarihindeki m² inşaat maliyetinin 275,00 TL ye geldiği tespit edilmiştir.Binada yapımından işlem tarihine kadar olan zaman içerisinde %15 oranında yıpranma ortaya çıkmıştır.Tek katlı binanın işlem tarihindeki değeri aşağıda hesaplanmıştır. İki Katlı Samanlık: Söz konusu iki katlı samanlık binasının alt katının briket tuğla ile betondan, üst katının tuğla ile ahşaptan olmak üzere inşa edildiği, dışının sıvasız ve boyasız olduğu, çatısının sacla örtülü olduğu, alt katın tabanının betonla, tavanının ahşapla kaplı olduğu, içaplı olduğu, iç duvarların sıvasız ve boyasız olduğu, girişte basit nitelikli ahşap kapının bulunduğu, üst kata ahşap merdivenden çıkılarak ulaşıldığı, bu katta birbirinden ayrı giriş kapısı basit nitelikli ahşaptan imal iki bağımsız bölümün olduğu, dıştan dışa alınan ölçülerine göre her iki katın brüt kullanım alanının 23,00’er m² olduğu tespit edilmiştir.İki Katlı Ahşap Ev: Söz konusu iki katlı ahşap evin bodrum katının ahır. zemin katının mesken olarak kullanıldığı, bodrum katın yığma taştan, zemin katın ahşaptan imal edildiği, bina çatısının kiremitle örtülü olduğu, bodrum katın tabanının tabii zeminle kaplı olduğu, girişinde basit nitelikli ahşap kapının bulunduğu, tavanının ahşap keresteyle kaplı olduğu, zemin katın giriş kapısının ahşap olduğu, pencerelerinin ahşap doğramalı ve demir korkuluklu olduğu, tavan ve taban kaplamasının ahşap olduğu, iç duvarlarının kireç badanalı olduğu, elektrik ve suyunun ikmal edildiği, binanın oldukça eski durumda olduğu, dıştan dışa alınan ölçülerine göre bodrum katın brüt kullanım alanının 65,00 m² ve zemin katın 72,50 m² olduğu tespit edilmiştir. Kabadüz İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Kabak Tepe Sok. Mevkiinde bulunan taşınmaz, üzerinde bulunan evlerin yanındaki harmanyeri (fındık kurutma alanı olan çayırlık) ve tarla vasfında açık arazi haricinde geriye kalan büyük kısmı verim çağında fındık ocakları ile kaplı olan fındık bahçesidir. Toprak yapısı killi-tınlıdır. Taşınmaz stabilize ara yolun alt kenarında bulunan yamaç arazidir. Topoğrafik yapı itibariyle engebeli bir arazi olup, meyili % 40-60 arasında değişiklik göstermektedir. Taşınmaz, Yeşilada Mahalle merkezine uzaktır. Etrafında yerleşim mevcut değildir.Ulaşımı biraz zordur. Taşınmaz, Kabadüz-Yokuşdibi karayoluna yaklaşık 3 Km. mesafeli stabilize ara yol le bağlanmaktadır. Taşınmaz,Kabadüz İlçe merkezine yaklaşık 6,5 Km. ve Ordu İl merkezine yaklaşık 28 Km. mesafededir. Konum ve mevki olarak iyi değildir.


Adresi : Yeşilada Mah.Küçükkabak Tepe Mevkii 143 Ada 21 Parsel Kabadüz / ORDU
Yüzölçümü : 5.085,57 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 115.005,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanının gazete ilanı tapuda adresi bulunmayan veya kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi kapsamında tebligat yerine kaim olacaktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7256 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR