FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu/Fatsa'da 18.150 m² tarla icradan satılıktır

FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062241
Şehir : Ordu / Fatsa
Semt-Mahalle : YAPRAKLI MAH. / FATSA
: 18150
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/412 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
6,435,868 TL
Birinci Satış Günü
:
22.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
19.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
FATSA İCRA DAİRESİ


2017/412 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu Fatsa Yapraklı 1496 parsel, 18.150,00 m2 tarla. Taşınmaz hisse oranı tamdır. Bilirkişi raporuna göre : Ordu İli Fatsa İlçesi Yapraklı Mahallesi Keş Mevkii 0 ada 1495 numaralı parselde kayıtlı olan 5.582,44 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfında olduğu, ancak kadastral durum ile tapunun alansal olarak uyuşmadığı tespit edilmiştir. Tapuda 5.582.44 m² olarak gözüken taşınmazın kadastral paftasında ve zeminde 18.150.00 m² olduğu anlaşılmış ve bu durum Fatsa İlçesi Tapu ve Kadastro birimlerine ayrı ayrı dosyasında yer alan yazılar ile sorulmuştur. Gelen cevabi yazılarda Ordu İli Fatsa İlçesi Yapraklı Mahallesi 1495 parsel ve 1496 parsel devir esnasında sehven birbirlerinin yerine tescil edilmiş olduğu, 1495 parselin 5.582.44 m² ve 1496 parselin 18.150.00 m² olarak kadastral paftasında ve tapuda tescil edildiği bildirilmiştir. Buna göre keşif esnasında 1495 nolu parsel olarak gidilen ve gerekli notların alındığı parselin 1496 nolu parsel olduğu ve alanının 18.150.00 m² olduğu anlaşılmış ve raporumuz da bu bilgiler ışığında tanzim edilmiştir. Fiili durumda belediye imar planı dışında olan ancak kesinleşen yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın üzerinde iki katlı idari bina, hizmet binası ve atölye, kantar, bekçi kulübesi, paketleme tesis alanı, çevre duvarı, saha betonu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmazın sol üst köşesinde de ön parselden taşma atölye olduğu, atölyenin davaya konu taşınmaza tecavüzlü olduğu, tecavüzlü kısmın esasında davaya konu parsele ait olmaması nedeniyle kıymet takdirinde değerlendirilmeyecektir. Yapraklı Mahallesi 0 Ada 1495 (mevcut duruma göre 1496) Parsel Numaralı Taşınmaz: İki Katlı İdari Bina:İki katlı yapı olduğu, üst katın dört cepheden çıkmalı olduğu, idari bina olarak kullanıldığı, döşemelerin garnit-seramik kaplama olduğu, iç kapıların panel kapı, pencerelerin plastik doğramadan imal olduğu, panel radyatörlü olduğu, içini ve dışının sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, zemin katın 140 m², 1.katın 208 m² olmak üzere toplam inşaat alanının 348 m² ve 3.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Kantar: Yaklaşık 3 metre genişliğinde, tartı bölgesinin 10 metre, giriş çıkış rampalarının 5 metre olmak üzere 20 metre uzunluğunda kantar alanı olduğu, 60 m² ve 1.Sınıf A grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir.Paketleme Tesisi Alanı: Yaklaşık 10,20 metre genişliğinde 24 ve 28 metre uzunluğunda hangar tipi iki bitişi yapıdan oluştuğu, girişinin açık olduğu, döşemenin beton olduğu, yan duvarlar ve profiller üzerine çatısının sac ile kapatılmış olduğu, taşınmazın batı tarafında kalan ve tescil harici olan bölgeye kısmen tecavüzlü olan yapıların toplam inşaat alanının 530 m² ve 2.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Hizmet Binası ve Atölye:Üç katlı yapı olduğu, zemin katın atölye, üst katların hizmet binası olarak kullanıldığı, zemin katın 276 m², 1 katın 220 m², 2.katın 168 m² olmak üzere yapının toplam inşaat alanının 664 m² ve 3.Sınıf A grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Çevre Duvarı ve Saha Betonu:Zemin kotundan olmak üzere ortalama 2,5-3 metre yüksekliğinde 370 metre uzunluğunda çevre duvarı olduğu, ortalama 0,5-1,0 metre temel derinliği ön görülerek yapılan hesaplama sonucunda taşınmazın batı tarafında kalan ve tescil harici olan bölgeye ve doğu tarafında kalan yola kısmen tecavüzlü olan çevre duvarının 1.295 m² ve 1.Sınıf A grubu yapılarından olduğu, ayrıca stok alanı olarak beton kaplamadan alan oluşturulduğu, oluşturulan alan için yapılan saha betonunun yaklaşık 4.800 m² olduğu tespit edilmiştir. Bekçi Kulübesi:Bekçi Kulübesinin iki kısımdan oluştuğu, arka cephede tuvalet olduğu, ön cephede ise güvenlik odasının olduğu, döşemelerin seramik kaplama, pencerelerin ahşap doğramadan imal olduğu, içinin ve dışının sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, 32 m² ve 2.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Arazi Değeri: Arazinin topoğrafik yapısının düz olduğu, belediye sınırları içinde mevcut durumda imar planı dışında ancak kesinleşen yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu tespit edilmiştir. Şantiye sahası olan arazinin konumu nedeniyle zirai yönden ziyade yapılaşmaya veya ticari faaliyete uygun arsa vasfında değerlendirilebileceği, zaten yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın Samsun-Ordu Karayoluna 100 metre, doğusunda kalan Fatsa Sanayi Sitesine 150 metre, batısında kalan ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede olduğu tespit edilmiştir. Ulaşımı rahat ve kolaydır. Ticaret ve iş hacminin yoğun olduğu bölgeye, ilçe merkezine, kamu kuruluşlarına ve bankalara uzak bir bölgede bulunmakla birlikte Fatsa Sanayi Sitesine çok yakın yerdedir.
İki Katlı İdari Binanın İnşaat Değeri = 262.461,60
Kantarın İnşaat Değeri= 6.783,00
Paketleme ve Tesis Alanının İnşaat Değeri =151,007,60
Hizmet Binası ve Atölyenin İnşaat Değeri =276.489,60
Çevre Duvarı ve Saha Betonunun İnşaat Değeri =282.059,75
Bekçi Kulubesinin İnşaat Değeri =12.067,20
Arazi Değeri =5.445.000,00
Kıymeti : 6.435.868,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : İş bu taş. üzerinde enisa enerji tic gruop ltd şti lehine 60 aylığına kira sözleşmesi hakkı vardır.
1. Satış Günü : 22/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU

Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/412 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2019
*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere İİK 127'ye göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR