İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ödemiş Bademli Mahallesi'nde tarım arazisi açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir

İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114375
Şehir : İzmir / Ödemiş
Semt-Mahalle : BADEMLİ MAH. / ÖDEMİŞ
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KÜÇÜK MENDERES 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 08:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

SIRA NO İL İLÇE MAH. ADA PARSEL NO TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ DSİ HİSSESİ KİRAYA KONU TOPLAM ALAN (m2) MUHAMMEN KİRALAMA BEDELİ (TL/YIL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ AÇIKLAMA
1 İZMİR ÖDEMİŞ BADEMLİ -- 1535 ve 1536 3.050,00 Kiraz Bahçesi TAM 3.050,00 2.850,00 85,50 30/01/2020 14.00

 1. Kiralaması yapılacak taşınmazların ihalesi yukarıdaki belirtilen gün ve saatte, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü (Kazımdirik Mahallesi, Sanayi Caddesi No:39 Bornova/İZMİR) ihale/toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. İhale suretiyle kiralaması yapılacak taşınmaz malların kira (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mallara ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
 3. Kiralamaya sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin en az % 3’ü dür.
 4. Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü veznesine veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankasının Bornova Şubesindeki TR59 00015 0 0158 0073 0298 8715 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
 5. Kira şartnamesinde belirtilen ve kiralamaya çıkarılan parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
 6. Kiralama ihalesine ait her türlü vergi, resim, harçlar ile ödenmesi gerekecek diğer giderler ihale edilene aittir. Kirala bedeli, Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
 7. Kiralamaya konu taşınmazlar, açık ihale yolu ile kiralaması yapılacaktır.
 8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
 9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 10. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 11. İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
 12. İstenilecek belgeler;
  a) Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)
  b) İkametgah belgesi (gerçek kişi olması halinde)
  c) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi,(gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
  d) Tüzel kişilerde 2019 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
  e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı)

13-Kiralamaya konu taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR