BURSA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nilüfer / Fadıllı'da zeytin bahçesi icradan satılıktır

BURSA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891213
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : FADILLI MAH. / NİLÜFERKÖY
: 6500
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/14415 ESAS
Muhammen Bedeli
:
780,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
29.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA 12. İCRA DAİRESİ
2017/14415 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, 1210 Parsel, FADILLI Mahalle/Köy, KOVANLIK Mevkii, NilüferTapu Müdürlüğü?nün 31.01.2018 tarih ve 4036 yevmiye nolu yazıları ile ekindeki kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fadıllı Mahallesi, Kovanlık Mevkii, 1210 parsel sayılı ve 6.500,00 m2. miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın TAM hissesinin Halil DUMAN; Mehmet oğlu adına kayıtlıdır.
NOT : İrtifak =Tek Genel Müdürlüğü Lehine 228 m2. Daimi İrtifak Hakkı bulunmaktadır.
b) İmar Durumu:Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 03.09.2018 tarih ve E.157107 sayılı yazılarında; Nilüfer İlçesi Fadıllı Mahalle, 1210 parsel sayılı yer, 1998 yılında Bakanlıkça onaylanan ve halen yürürlükte olan 2020 yılı 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kapsamında, Tarım Alanlarında kalmaktadır.denilmektedir.
c) Mahalli Durumu:
Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve TAM hissesinin Halil DUMAN; Mehmet oğlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fadıllı Mahallesi, Kovanlık Mevkii, 1210 parsel sayılı ve 6.500,00 m2. miktarlı Tarla vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde Tarla vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama olarak Zeytin Bahçesi olarak kullanıldığı ve içinde 30-35 yaşlarında 225 adet Zeytin,9 adet İncir ağaçlarında olduğu tespit edildi. Sulanan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, milli, tınlı, kumlu toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile batıdan doğu istikametine doğru yaklaşık % 3-5 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak köy yerleşim merkezine olan mesafesi 875 metredir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Keşif esnasında söz konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
d) Taşınmazın Kıymeti :
Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/1 oranındadır.
Zeytin Bahçesi Vasıflı Parsel Kıymeti:6.500,00 m2. *120,00 TL/m2. =780.000,00 TL.
(Yalnız; Yedi Yüz Seksen Bin Türk Lirasıdır.)
Yüzölçümü : 6.500 m2
İmar Durumu : Nilüfer İlçesi Fadıllı Mahalle, 1210 parsel sayılı yer, 1998 yılında Bakanlıkça onaylanan ve halen yürürlükte olan 2020 yılı 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kapsamında, Tarım Alanlarında kalmaktadır
Kıymeti : 780.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tek Genel Müdürlüğü Lehine 228 m2. Daimi İrtifak Hakkı bulunmaktadır.
Sayfa: 2
1. Satış Günü : 28/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 29/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/14415 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR