BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Niğde/Altunhisar'da 15.900 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979628
Şehir : Niğde / Altunhisar
: 15900
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/736 ESAS
Muhammen Bedeli
:
165,147 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
04.07.2019 14:30
Satış Yeri
:
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BOR
İCRA DAİRESİ

2018/736 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kınık Mevkii, 88 parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmaz Killi-Tınlı toprak yapısında, derin toprak profiline haiz, düze yakın bir topoğrafyaya sahip, su tutma kapasitesi iyi, geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf,erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli sulu tarım yapılan tarladır. Taşınmaz halihazırda sürülmüş ve boş durumdadır. Taşınmazın batı ve güney yönlerinde 4-6 yaşlarında ortalama 1.30-1.50 m mesafelerle 2 sıra halinde dikilmiş toplam 590 adet kavak ağacı mevcuttur.
88 Parsel NumaralıTaşınmazın 14.01.2019Tarihi İtibarı ile Birim Değeri :
Buğdayın yıllık ortalamanet gelir = 337,00 TL/da
Şeker Pancarının yıllık ortalamanet geliri = 646,00 TL/da
Yıllık Ortalama Net Gelir = 983,00/2 = 491,50 TL/da
Taşınmazın Birim değeri = 491,50 TL/0.05= 9.830,00 TL/da = 9,83 TL/m2 dir.
Taşınmazın Değeri = 9,83 TL/m2 X 15900.00 m2= 156.297,00 TL dir
Kavak ağaçlarının Yerinde ve Ayakta değeri:590 adet x 15,00 TL/ad = 8.850,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri = 156.297,00 TL+8.850,00 TL = 165.147,00 TL
Adresi : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kınık Mevkii, 88 parsel
Yüzölçümü : 15.900,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 165.147,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mevcut Tapu Kaydı Gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kınık Mevkii, 89 parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmaz Killi-Tınlı toprak yapısında, derin toprak profiline haiz, düze yakın bir topoğrafyaya sahip, su tutma kapasitesi iyi, geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli sulu tarım yapılan tarladır. Taşınmaz halihazırda sürülmüş ve boş durumdadır. Taşınmazın Doğu ve güney yönlerinde 6-20 yaşlarında yaklaşık 1.00 m mesafelerle 2 sıra halinde dikilmiş toplam 450 adet kavak ağacı mevcuttur.
89 Parsel NumaralıTaşınmazın 14.01.2019Tarihi İtibarı ile Birim Değeri :
Buğdayın yıllık ortalamanet gelir = 337,00 TL/da
Şeker Pancarının yıllık ortalamanet geliri = 646,00 TL/da
Yıllık Ortalama Net Gelir = 983,00/2 = 491,50 TL/da
Taşınmazın Birim değeri = 491,50 TL/0.05= 9.830,00 TL/da = 9,83 TL/m2 dir.
Taşınmazın Değeri = 9,83 TL/m2 X 6800.00 m2= 66.844,00 TL dir
Kavak ağaçlarının Yerinde ve Ayakta değeri:450 adet x 40,00 TL/ad = 18.000,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri = 66.844,00 TL+18.000,00 TL = 84.844,00 TL
Adresi : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kınık Mevkii, 89 parsel
Yüzölçümü : 6.800,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 84.844,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mevcut Tapu Kaydı Gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/736 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR