NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nazilli Işıklar'da 6.437 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01177702
Şehir : Aydın / Nazilli
Semt-Mahalle : IŞIKLAR MAH. / NAZİLLİ
: 6437
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 24.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/113 Talimat
Muhammen Bedeli
:
128,747 TL
Birinci Satış Günü
:
26.08.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
NAZİLLİ İCRA DAİRESİ
2019/113 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Nazilli İlçe, 117 Ada, 10 Parsel,Işıklar Mah, Mersin deresi mevkii,6.437,38 m2 yüzölçümlü tam hisseli İncirlik, kıraç, meyilli, bazı kısımlarında teraslama yapılmış, kumlu-tınlı yapıda, yüzeysel az taşlı ve organik maddece orta bünyeli toprak özelliğine sahip, arazi yol var, içerisinde dağınık vaziyette değişik yaşlarda incir ve az miktarda zeytin ağaçlarının bulunduğu ve ağaçların verim durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 6.437,38 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibidir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 128.747,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Nazilli İlçe, 138 Ada, 27 Parsel, Işıklar Mah, Çiçekli burnu,2.348,90m2 yüzölçümlü İNCİRLİK, tam hisseli, Kıraç, meyilli , bazı kısımları teraslama yapılmış, kumlu-tınlı, yüzeysel az taşlı ve organik maddece orta bünyeli toprak özelliğine sahip, arazi yolu bulunmaktadır. İçerisinde dağınık vaziyette değişik yaşlarda incir ağaçlarının bulunduğu ve ağaçların verim durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. (Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.)Parsel üzerindeki incir ağaçları Ali oğlu Ali Eşol'a aittir.
Yüzölçümü : 2.348,90 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibidir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 46.978,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : (Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.)Parsel üzerindeki incir ağaçları Ali oğlu Ali Eşol'a aittir.
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 24/09/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Nazilli İlçe,Işıklar Mah, Mersin deresi mevkii, 127/3ada parsel, 8.533,50m2 yüzölçümlü, tam hisseli İNCİRLİK ,kıraç, meyilli, bazı kısımlarında teraslama yapılmış olup, kumlu -tınlı yapıda, yüzeysel az taşlı ve organik maddece orta bünyeli toprak özelliğine sahip, arazi yolu var, dağınık vaziyette değişik yaşlarda incir ve az miktarda zeytin ağaçlarının bulunduğu, ağaçların verim durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 8.533,50 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibidir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 170.670,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/113 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR