NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nazilli Belediyesi'ne ait tarım arazileri kiraya verilecektir

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arslanlı Mah.936 Parsel,4448 m2,sebze bahçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nazilli Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Kiraya verme işinin ihalesi 06.04.2020 tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların kiralama süresi 15.04.2020 tarihinden 15.04.2023 tarihine kadar 3 yıllıktır. İhalede teklifler 3 yıllık bedel üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecektir. İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah belgesi,
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge(Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye Veznesi)
TÜZEL KİŞİLERDEN
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye Veznesi)

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. 3 yıllık kira bedeli 3 eşit taksit halinde (ŞARTNAMEDEKİ ŞEKLİYLE) ödenecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 100,00-TL 'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İcar No Cinsi Bulunduğu Mevki/Adres İhale
Saati
Muhammen Bedeli (3 yıllık) Geçici Teminatı
526 SEBZE BAHÇESİ ARSLANLI MAHALLESİ 936 PARSEL 4.448,00 M2 11:00 5,760,00-TL 173,00-TL
K-263 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 102 ADA 58 PARSEL 6,604,18 M2 11:02 14,040,00-TL 422,00-TL
K-264 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 132 ADA 176 PARSEL 19,841,06 M2 11:04 45,630,00-TL 1,369,00-TL
K-265 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 100 PARSEL 15,588,47 M2 11:06 33,480,00-TL 1,005,00-TL
K-266 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 122 PARSEL 957,18 M2 11:08 2,340,00-TL 71,00-TL
K-267 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 129 PARSEL 1,583,69 M2 11:10 3,510,00-TL 106,00-TL
K-268 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 109 ADA 74 PARSEL 4,904,05 M2 11:12 10,530,00-TL 316,00-TL
K-269 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 104 ADA 1 PARSEL 4,288,54 M2 11:14 8,640,00-TL 260,00-TL
K-270 ZEYTİN-İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 107 ADA 25 PARSEL 10,643,64 M2 11:16 22,680,00-TL 681,00-TL
K-271 İNCİR BAHÇESİ AŞAĞIÖRENCİK MAHALLESİ 107 ADA 60 PARSEL 17,743,35 M2 11:18 40,950,00-TL 1,229,00-TL
K-272 KESTANELİK AŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 141 ADA 69 PARSEL 3,338,81 M2 11:20 6,480,00-TL 195,00-TL
K-273 KESTANELİK AŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 146 ADA 5 PARSEL 332,10 M2 11:22 2,160,00-TL 65,00-TL
K-274 KESTANELİK AŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 218 ADA 4 PARSEL 876,73 M2 11:24 2,160,00-TL 65,00-TL
K-275 KESTANELİK AŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 249 ADA 13 PARSEL 72,87 M2 11:26 2,160,00-TL 65,00-TL
K-276 KESTANELİK AŞAĞIYAKACIK MAHALLESİ 275 ADA 51 PARSEL 4,693,79 M2 11:28 10,530,00-TL 316,00-TL
K-277 ZEYTİNLİK BAYINDIR MAHALLESİ 136 ADA 1 PARSEL 10,806,42 M2 11:30 26,460,00-TL 794,00-TL
K-278 ZEYTİNLİK BAYINDIR MAHALLESİ 137 ADA 21 PARSEL 11,206,76 M2 11:32 25,740,00-TL 773,00-TL
K-279 ZEYTİNLİ TARLA BEYERLİ MAHALLESİ 1054 PARSEL 16,080,00 M2 11:34 31,680,00-TL 951,00-TL
K-280 ZEYTİN BAHÇESİ ÇOBANLAR MAHALLESİ 113 ADA 145 PARSEL 6,170,95 M2 11:36 14,040,00-TL 422,00-TL
K-281 ZEYTİNLİK ÇOBANLAR MAHALLESİ 113 ADA 25 PARSEL 20,205,37 M2 11:38 46,800,00-TL 1,404,00-TL
K-282 İNCİRLİK ÇOBANLAR MAHALLESİ 110 ADA 79 PARSEL 11,324,57 M2 11:40 35,640,00-TL 1,070,00-TL
K-283 ZEYTİNLİK ÇOBANLAR MAHALLESİ 114 ADA 22 PARSEL 1,775,38 M2 11:42 3,240,00-TL 98,00-TL
K-284 ZEYTİNLİK ÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 35 PARSEL 5,620,37 M2 11:44 12,870,00-TL 387,00-TL
K-285 ZEYTİN BAHÇESİ ÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 65 PARSEL 2,898,82 M2 11:46 5,400,00-TL 162,00-TL
K-286 ZEYTİN BAHÇESİ ÇOBANLAR MAHALLESİ 112 ADA 66 PARSEL 14,516,64 M2 11:48 33,930,00-TL 1,018,00-TL
K-287 ZEYTİNLİK ÇOBANLAR MAHALLESİ 114 ADA 31 PARSEL 15,405,35 M2 11:50 35,100,00-TL 1,053,00-TL
K-288 İNCİRLİK-ZEYTİNLİK DEREAĞZI MAHALLESİ 421 PARSEL 34,135,00 M2 11:52 85,680,00-TL 2,571,00-TL
K-289 ARMUTLUK-ZEYTİNLİK ESENKÖY MAHALLESİ 1459 PARSEL 20,800,00 M2 11:54 47,970,00-TL 1,440,00-TL
K-290 TARLA ESENKÖY MAHALLESİ 968 PARSEL 32,040,00 M2 11:56 46,080,00-TL 1,383,00-TL
K-189 KISMEN ZEYTİNLİK EYCELLİ MAHALLESİ 144 ADA 6 PARSEL 21,269,29 M2 11:58 45,360,00-TL 1,361,00-TL
K-291 ZEYTİNLİK GÜZELKÖY MAHALLESİ 109 ADA 8 PARSEL 31,236,15 M2 12:00 72,540,00-TL 2,177,00-TL
K-292 ZEYTİNLİK HASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 32 PARSEL 9,086,93 M2 12:02 21,060,00-TL 632,00-TL
K-293 ZEYTİNLİK HASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 46 PARSEL 4,419,00 M2 12:04 9,360,00-TL 281,00-TL
K-294 ZEYTİNLİK HASKÖY MAHALLESİ 183 ADA 39 PARSEL 1,036,98 M2 12:06 2,340,00-TL 71,00-TL
K-295 ZEYTİNLİK HASKÖY MAHALLESİ 165 ADA 175 PARSEL 15,398,78 M2 12:08 35,100,00-TL 1,053,00-TL
K-296 KESTANE BAHÇESİ HASKÖY MAHALLESİ 114 ADA 10 PARSEL 7,230,23 M2 12:10 13,860,00-TL 416,00-TL
K-297 İNCİRLİK HİSARCIK MAHALLESİ 112 ADA 40 PARSEL 10,358,71 M2 12:12 32,400,00-TL 972,00-TL
K-298 ZEYTİNLİK IŞIKLAR MAHALLESİ 142 ADA 18 PARSEL 2,213,81 M2 12:14 4,680,00-TL 141,00-TL
K-299 İNCİRLİK IŞIKLAR MAHALLESİ 138 ADA 36 PARSEL 5,991,01 M2 12:16 13,860,00-TL 416,00-TL
K-300 İNCİRLİK IŞIKLAR MAHALLESİ 138 ADA18 PARSEL 6,304,18 M2 12:18 15,120,00-TL 454,00-TL
K-301 İNCİRLİK IŞIKLAR MAHALLESİ 136 ADA 42 PARSEL 3,486,71 M2 12:20 6,480,00-TL 195,00-TL
K-302 İNCİRLİK IŞIKLAR MAHALLESİ 136 ADA 22 PARSEL 9,590,98 M2 12:22 22,230,00-TL 667,00-TL
K-303 ZEYTİNLİK İSABEYLİ MAHALLESİ 2515 PARSEL 16,100,00 M2 12:24 34,560,00-TL 1,037,00-TL
K-304 ZEYTİNLİK KAVACIK MAHALLESİ 109 ADA 25 PARSEL 14,869,87 M2 12:26 31,320,00-TL 940,00-TL
K-305 KISMEN ZEYTİNLİK KESTEL MAHALLESİ 599 PARSEL 2,100,00 M2 12:28 4,320,00-TL 130,00-TL
K-306 ZEYTİNLİK KESTEL MAHALLESİ 600 PARSEL 4,475,00 M2 12:30 8,640,00-TL 260,00-TL
K-307 ZEYTİNLİK MESCİTLİ MAHALLESİ 401 PARSEL 4,660,00 M2 12:32 10,530,00-TL 316,00-TL
K-308 ZEYTİNLİK OVACIK MAHALLESİ 125 ADA 3 PARSEL 27,146,48 M2 12:34 58,320,00-TL 1,750,00-TL
K-309 İNCİRLİK OVACIK MAHALLESİ 170 ADA 1 PARSEL 6,556,15 M2 12:36 19,890,00-TL 597,00-TL
K-310 ZEYTİNLİK RAHMANLAR MAHALLESİ 106 ADA 4 PARSEL 11,994,72 M2 12:38 24,840,00-TL 746,00-TL
K-311 ZEYTİNLİK SAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 320 PARSEL 25,584,94 M2 12:40 55,080,00-TL 1,653,00-TL
K-312 İNCİRLİK SAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 317 PARSEL 4,638,25 M2 12:42 10530,00-TL 316,00-TL
K-313 İNCİRLİK SAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 290 PARSEL 17,280,43 M2 12:44 42,840,00-TL 1,286,00-TL
K-314 İNCİRLİK-ZEYTİNLİK SAMAİLLİ MAHALLESİ 103 ADA 20 PARSEL 5,662,35 M2 12:46 11,880,00-TL 357,00-TL
K-194 ZEYTİNLİ TARLA UZUNÇAM MAHALLESİ 754 PARSEL 3,190,00 M2 12:48 6,480,00-TL 195,00-TL
K-315 ZEYTİNLİ TARLA UZUNÇAM MAHALLESİ 966 PARSEL 8,350,00 M2 12:50 15,840,00-TL 476,00-TL
K-316 ZEYTİNLİK YAZIRLI MAHALLESİ 1385 PARSEL 17,810,00 M2 12:52 25,200,00-TL 756,00-TL
K-317 ZEYTİN BAHÇESİ YALINKUYU MAHALLESİ 199 PARSEL 26,800,00 M2 12:54 57,240,00-TL 1,718,00-TL
K-318 ZEYTİN BAHÇESİ YALINKUYU MAHALLESİ 671 PARSEL 10,000,00 M2 12:56 19,800,00-TL 594,00-TL
K-319 KESTANELİK YAYLAPINAR MAHALLESİ 226 ADA 13 PARSEL 1,165,86 M2 12:58 2,160,00-TL 65,00-TL
K-320 KESTANELİK YAYLAPINAR MAHALLESİ 227 ADA 14 PARSEL 8,440,62 M2 13:00 17,280,00-TL 519,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR