MUŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muş/Süznüt köyünde 14.689 m2 tarla icradan satılıktır

MUŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944508
Şehir : Muş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/5587 ESAS
Muhammen Bedeli
:
114,975 TL
Birinci Satış Günü
:
04.04.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
30.04.2019 14:30
Satış Yeri
:
Muş Belediyesi Eski Su Tahsilat Veznesi Önü Hürriyet Polis Karakolu Karşısı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUŞ
İCRA DAİRESİ
2014/5587 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın;

Özellikleri :

Muş İli Merkez İlçesi Süznüt Köyü Meydanlar Mevkii (3402 S.Y.nin 22/a Mad. gereğince yenilemenin tescili sonucunda) 121 ada 5 Parsel (eski 178 parsel ), cilt:2, sayfa:173, tapu kaydında yüzölçümü 14.689,33 m² ve tarla vasıflı, borçlu adına tam hisselidir.
Taşınmaz tapuda tarla niteliğinde olup tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğinde olup sulanma imkanı bulunmamaktadır. Taşınmazın uzun yıllar itibari ile işlemeli tarım yapılarak değerlendirilmediği, zirai tarım yapılmadığı, sadece yağışların bol ve düzenli yağdığı yıllarda otlarını biçmek suretiyle değerlendirildiği kuru ot üretimi amacı ile değerlendirildiği, halen bu amaç için kullanıldığı, toprağın yapısından ve bitki örtüsü populasyonundan anlaşılmaktadır. Parsel topoğrafik yapı itibari ile engebeli, dalgalı, %5-7 arasında eğimli, taşlı, drenaj ve tuzluluk problemi olmayan, toprak yapısı itibari ile kumlu-tınlı yapıda, orta derin, orta geçirgen, güvenlik içinde çayır otu üretimi yapılan, kuru, belediye hizmetlerinden yararlanmayan, satılabilirliği düşük, anayola ve tüketim merkezlerine yakındır. Nizalı taşınmaz üzerinde ve yörenin geleneksel kuru tarım sisteminde yaygın çayır otu üretimi yapılmakta, iklim ve ekolojik şartlar dolayısıyla yılda bir ürün alınabilmektedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir meyve ağacı, orman envali ve süs ağacı bulunmamaktadır. Taşınmazın altında ve üstünde herhangi bir irtifak hak ve tesisi ile yapı ve bina bulunmamaktadır. Başkaca hususlar dosyasında ve tapu kaydındaki gibidir. (Taşınmaza ait resimler bilirkişilerce dosyaya sunulmamıştır.)
Yüzölçümü : 14.689,33 m2
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 114.975,00 TL (Muş İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/9 E. 2017/62 K. Sayılı ilamı gereğince)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 07/01/2015 tarih 83 yevmiye nolu "3083 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır." beyanı bulunmaktadır. 3402 S.Y.nin 22/a maddesi gereğince yenilemenin tescili sonucunda 178 parsel olan taşınmaz 121 ada 5 parsel olmuştur. Başkaca hususlar dosyasında ve tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Muş Belediyesi Eski Su Tahsilat Veznesi Önü Hürriyet Polis Karakolu Karşısı Merkez/Muş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5587 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR