ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi Antalya/Manavgat'ta 4803 m2 zeytinlik alanı satışa sunuyor (Hisseli ve çoklu satış)

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044019
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : OYMAPINAR MAH. / MANAVGAT
: 4803
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 28.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANTALYA KÖRFEZ 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Oymapınar/Oba Mh., Soğla Mevkii, 234 Ada, 31 Parsel, yüzölçümü 7.427,19 m2, Hisse Pay/Payda 1/5 ( 1.485,44 m2 ) ZEYTİNLİK VE 234 Ada, 34 Parsel, yüzölçümü 4.803,46 m2, TAM HİSSE ZEYTİNLİK
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya/Manavgat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 09:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Oda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO : 206051207- 2019/10 SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, MANAVGAT
TAPU KAYDI : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Oymapınar/Oba Mh., Soğla Mevkii, 234 Ada, 31 Parsel, yüzölçümü 7.427,19 m2, Hisse Pay/Payda 1/5 ( 1.485,44 m2 ) ZEYTİNLİK VE 234 Ada, 34 Parsel, yüzölçümü 4.803,46 m2, TAM HİSSE ZEYTİNLİK
İMAR DURUMU : 09.05.2019 tarihinde Manavgat Belediyesi İmar İşleri Servisi’nden alınan bilgiye göre, 234 Ada, 31 Parsel ve 234 Ada 34 Parsel; Antalya İli Manavgat İlçesi, Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “ Tarım Alanları ” ile Baraj Koruma Kuşakları kapsamında “ Kısa Mesafeli Koruma Alanları” içerisinde kalmaktadır.
YERİ :Taşınmazlara ulaşım bölgenin ana arteri durumunda olan Baraj Manavgat Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Manavgat merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta konumlu olan taşınmazlara ulaşım için, D 400 Karayolu üzerinde Manavgat girişinde, Sarılar istikametine sapılır. Hüseyin Efendi Caddesi üzerinden Oymapınar Barajı yönünde devam edilir. E.Ü.A.Ş İlkokulu önünden yaklaşık 1 km daha Baraj Manavgat yolu takip edilerek, sola 2024 sokağa sapılır. Yaklaşık 250 m ilerlenir ve Oymapınar Mezarlığı içerisinde yaklaşık 250 m daha ilerlenir ve araçtan inilerek patika yoldan yaklaşık 200 m yaya olarak ilerlenerek değerleme konusu parsellerin bulunduğu konuma ulaşılır.
ÖZELLİKLERİ : Konu taşınmazların bulunduğu bölgede hayvancılık ve tarımsal faaliyetler mevcut olup, çevresinde ve komşu parsellerde, tarımsal işletmeler ve tarlalar bulunmaktadır. Bölgede yapılaşma kasaba sosyal yaşam tarzında 1-2 katlı ve avlulu evlerden oluşmaktadır. Bölgenin arazi yapısı az eğimli ve verimlidir. Bölgede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Değerleme konusu taşınmazın yakınına kadar asfalt yol bulunmaktadır. Altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ulaşım, toplu taşıma araçları veya özel araçlarla yapılabilmektedir. Bölgede elektrik, su imkanı mevcuttur. Bölgenin şehir merkezine uzak olması, bölgedeki yapılaşma oranın düşük olması gayrimenkul fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Taşınmazların yakın çevresinde, Oymapınar Mezarlığı, E.Ü.A.Ş İlkokulu, Oymapınar Mahallesi Öte oba Camii, Baraj Manavgat Yolu, Manavgat Barajı ile günlük ihtiyaçların karşılandığı işletmeler gibi sosyal donatılar bulunmaktadır.
234 ADA 31 PARSEL;
Değerleme konusu taşınmaz, tapunun 234 Ada, 31 Parseli üzerinde kayıtlı bulunan 7.427,19 m² alanlı zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Geometrik olarak amorf forma sahip olan taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Çok eğimli arazi yapısına sahip olan taşınmazın mahallinde sınırlarını belirleyici herhangi bir tel örgü, duvar ya da çit bulunmamaktadır. Değerleme konusu taşınmazın suyu ve elektriği bulunmamaktadır. Çok eğimli ve taşlık arazi yapısına sahip olan taşınmaz üzerinde, değerleme günü itibarıyla seyrek şekilde zeytin ağacı bulunmakta olup, değerleme konusu taşınmaz bakımsız durumdadır.
Değerlemeye konu gayrimenkul ZEYTİNLİK mahal niteliğindedir.
234 ADA 34 PARSEL;
Değerleme konusu taşınmaz, tapunun 234 Ada, 34 Parseli üzerinde kayıtlı bulunan 4.803,46 m² alanlı zeytinlik vasıflı taşınmazdır. Geometrik olarak amorf forma sahip olan taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Çok eğimli arazi yapısına sahip olan taşınmazın mahallinde sınırlarını belirleyici herhangi bir tel örgü, duvar ya da çit bulunmamaktadır. Değerleme konusu taşınmazın suyu ve elektriği bulunmamaktadır. Çok eğimli ve taşlık arazi yapısına sahip olan taşınmaz üzerinde, değerleme günü itibarıyla seyrek şekilde zeytin ağacı bulunmakta olup, değerleme konusu taşınmaz bakımsız durumdadır.
Değerlemeye konu gayrimenkul ZEYTİNLİK mahal niteliğindedir
MUHAMMEN BEDELİ : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Oymapınar/Oba Mh., Soğla Mevkii;
234 Ada, 31 Parsel ZEYTİNLİK 30.000,00 TL. ( otuzbinlira )
234 Ada, 34 Parsel TAM HİSSE ZEYTİNLİK 95.000,00 TL. ( doksanbeşbinlira )
SATIŞ ŞARTLARI: Açık arttırma 18.09.2019 tarihinde; Saat
234 Ada, 31 Parsel ZEYTİNLİK 09.45-09.50
234 Ada, 34 Parsel TAM HİSSE ZEYTİNLİK 10.00-10.05 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırma ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 25.09.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur.
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/10 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR