YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Yatağan belediyesine ait 5 adet arazi kiraya verilecektir

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen kira bedelleri, ihale tarihleri yazılı bulunan arazi vasıflı taşınmazlar, 5 yıl süreyle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

SIRA
NO
MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ/
AÇIKLAMA
ALAN
(M²)
MUAMMEN
BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ALAŞAR 0 246 ARAZİ 9.840,00 694,00 27.08.2019 14.00
2 BAHÇEYAKA 0 169 ARAZİ 4.100,00 1.157,00 27.08.2019 14.05
3 ÇAKIRLAR 106 9 ARAZİ 49.089,00 829,00 27.08.2019 14.10
4 CAZKIRLAR 262 1 ARAZİ 2.320,00 101,00 27.08.2019 14.15
5 KAPUBAĞ 0 517 ARAZİ 12.630,00 252,00 27.08.2019 14.20

Arazi vasıflı taşınmazların kira ihaleleri, 27.08.2019 Salı günü, saat 14.00’ de başlayacak ve 5 arazi için her arazinin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda;
Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacaktır.
İhaleye Katılmak isteyenlerin %3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
İhaleler ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.05.08.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR