MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait taşınmazlar kiraya verilecektir

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164261
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

ELBİSTAN KAYNARCA 11.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait aşağıda mevkisi, Ada, Parsel No’ su ve Yüzölçümü belirtilen tarım arazilerin mevcut haliyle 1 YIL süreyle Açık İhale Usulüyle kiraya verilmesidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.05.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TARIM ARAZİLERİNİN KİRALANMASI

1) Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait aşağıda mevkisi, Ada, Parsel No’ su ve Yüzölçümü belirtilen tarım arazilerin mevcut haliyle 1 YIL süreyle Açık İhale Usulüyle kiraya verilmesidir.

ADA PARSEL EKİLEBİLİR
İ L İ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ PAFTA NO NO NO YÜZÖLÇÜMÜ M2
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gagur Yazısı L.38 d.10.a 321 29 36.600
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Kurtlu Burun L-38.d.10 b 322 48 179.000
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gavur Yazısı 324 44 16.500
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gavur Yazısı L.38 d.10-a 324 48 139.500 .

Toplam 371.600

2- İhale 20/05/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’ de Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonunda Açık İhale usulüyle yapılacaktır.

3- Alım - Satım ve İhale Komisyonumuzun teklif fiyatlarını düşük bulması halinde açık artırma veya pazarlık usulüne gidileceğinden teklif veren İştirakçilerin İhale gün ve saatinde Fabrikamız Ofis Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalede hazır bulunmayanların vermiş oldukları teklifler nihai ve son teklif olarak kabul edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4-Taşınmaz mal peşin bedelle kiralanacak olup, kiralama bedelinin tamamı peşin alınacaktır.

5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) GERÇEK KİŞİLERDEN :
a1) Teklif mektubu,a2) Teminat belgesi, a3) İmza sirküleri, a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, a5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, a6) Nüfus cüzdanı örneği,

b) TÜZEL KİŞİLERDEN :
b1) Teklif mektubu, b2) Teminat belgesi, b3) İmza sirküleri,b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, b5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20/05/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’e kadar, Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.
Kiralanacak tarım arazilerin tamamına fiyat teklifi verilecektir.

8- Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

9- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı
Üzeri Yeşilyurt/ MALATYA adresinden satın alınabilir.

10- Fabrikamız 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir.


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR