SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Soma Belediyesi'ne ait 6 adet zeytinli tarla ihaleyle kiraya verilecektir

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.04.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İ L A N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 6(altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2-) İhale 06 Nisan 2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.
3-) İsteklilerin, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.
5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi Bulunduğu yer Muhammen
Bedeli
(KDV Dahil)

Geçici
Teminatı
(TL

Şartname Bedeli
(TL)

İhale
saati
Zeytinli Tarla Avdan Mahallesi 1999 Parselde bulunan 66.524,00 m² Zeytinli Tarla 39.675,30 TL
1.191,00

20,00

15.00
Zeytinli Tarla Avdan Mahallesi 358 Parselde bulunan 73.000,00 m² Zeytinli Tarla ile Çerkez Hamidiye Mahallesi 786 Parselde bulunan 10.700,00 m² Zeytinli Tarla 21.031,27 TL
631,00

20,00

15.05
Zeytinli Tarla Avdan Mahallesi 817 Parselde bulunan 5.900,00 m² Zeytinli Tarla, Avdan Mahallesi 923 Parselde bulunan 4.800,00 m² Zeytinli Tarla ile Kozanlı Mahallesi 240 Parselde bulunan 14.987,00 m² Zeytinli Tarla 5.693,30 TL

171,00


20,00


15.10
Zeytinli Tarla Avdan Mahallesi 1194 Parselde bulunan 2.000,00 m² Zeytinli Tarla, Avdan Mahallesi 1076 Parselde bulunan 2.300,00 m² Zeytinli Tarla ile Avdan Mahallesi 1122 Parselde bulunan 8.800,00 m² Zeytinli Tarla 7.731,68 TL

232,00


20,00


15.15
Zeytinli Tarla Dualar Mahallesi 288 Parselde bulunan 10.350,00 m² Zeytinli Tarla ile Sevişler Mahallesi 129 Parselde bulunan 7.350,00 m² Zeytinli Tarla 8.112,97 TL
244,00

20,00

15.20
Zeytinli Tarla Cumalı Mahallesi 126 ada 3-5 parselde bulunan 35.876,06 m² Zeytinli Tarla ile Hacıyusuflar Mahallesi 56 Parselde bulunan 3.000,00 m² Zeytinli Tarla 33.587,38 TL

1.008,00


20,00


15.25

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR