HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Havran Belediyesine ait 6.814 m² tarla kiraya verilecektir

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063445
Şehir : Balıkesir / Havran
Semt-Mahalle : KOCASEYİT MAH. / TEMAŞALIK
: 6814
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Odası / Havran Belediye Başkanlığı Havran/Balıkesir
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kocaseyit Mahallesi Alaburun Mevkii 564 ada 53 parselde bulunan 6.814,71 m2’ lik Tarla Vasıflı Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhalesi 17.10.2019 tarihinde saat: 11.00’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. İhaleye talipli katılmaz ise 2 nci ihalesi aynı şartname hükümleri gereğince aynı yer ve saatte 24.10.2019 tarihinde yapılacaktır. İhalenin Muhammen Aylık Kira Bedeli 250,00 TL. olup, % 3 Geçici Teminatı 270,00 TL. dir.

İhaleye katılacaklardan;

Gerçek Kişiler İçin:

1-) Başvuru Dilekçesi

2-) İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

3-) Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı.

4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-) Adli Sicil Kaydı.

Tüzel Kişiler İçin:

1-) 2019 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.

2-) Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4-) Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

5-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi istenilecektir.

Şartnamesi Mesai Saatleri İçinde Yazı İşleri Müdürlüğünde Görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR