GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Germencik Belediyesi'ne ait taşınmazların satış ve kiralama işi yapılacaktır

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
127 Ada,11 Parsel,İncir bahçesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Germencik/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GERMENCİK BELEDİYESİ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında adresi, cinsi ve kullanım alanı belirtilen 10 (On) adet taşınmazın satış ihalesi ile 2 (İki) adet taşınmazın kiralama ihalesi ve Germencik Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan Antep Fıstığı ağaçlarının ağaç üstü mahsulünün satış ihalesi şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 22/11/2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 22/11/2019 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre
Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü
Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan
Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL
(Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m²) NİTELİK MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 BALATÇIK GÖL 127 11 10.142,67 İNCİR BAHÇESİ 100.000,00 3.000,00 22/11/2019 14:00
2 BALATÇIK GÖL 127 12 11.637,05 TARLA 110.000,00 3.300,00 22/11/2019 14:05
3 BALATÇIK KÖYİÇİ 224 12 158,66 KERPİÇ EV 40.000,00 1.200,00 22/11/2019 14:10
4 BALATÇIK KÖYİÇİ 226 1 258,20 ARSA 32.000,00 960,00 22/11/2019 14:15
5 BOZKÖY SARNIÇ 182 1 60.013,83 11 ZEYTİN AĞAÇLI TARLA 270.000,00 8.100,00 22/11/2019 14:20
6 ÇAMKÖY CAMUR 135 3 37.125,95 TARLA 740.000,00 22.200,00 22/11/2019 14:25
7 ÖMERBEYLİ IZGAR 108 7 24.750,00 TARLA 618.750,00 18.562,50 22/11/2019 14:50
8 ÖMERBEYLİ IZGAR 109 4 9.044,87 TARLA 225.000,00 6.750,00 22/11/2019 15:00
9 ÖMERBEYLİ IZGAR 112 12 10.355,08 TARLA 255.000,00 7.650,00 22/11/2019 15:10
10 ÖMERBEYLİ IZGAR 115 1 878,52 TARLA 21.950,00 658,50 22/11/2019 15:15
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKÂNLARIN LİSTESİ
S. NO MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM ŞEKLİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 HIDIRBEYLİ AYDIN İZMİR ASVALT CAD. NO:11 RESTORANT VE KIR DÜĞÜN SALONU 3.116,67 3 YIL 72.000,00 6.480,00 22/11/2019 15:20
2 ORTAKLAR ORTAKLAR MAH. SANAYİ CAD. NO:1 Dükkan 77,00 1 YIL 30.000,00 900,00 22/11/2019 15:25


GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARILACAK AĞAÇÜSTÜ MAHSUL LİSTESİ

S. NO MAHALLE ADI CİNSİ KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 GERMENCİK MAHALLELERİ ANTEP FISTIĞI AĞAÇ ÜSTÜ MAHSULÜ 3 YIL 17.748,00 1.597,32 22/11/2019 15:30


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR