DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Mülkiyeti DSİ'ye ait taşınmazların satış ve kiralama işi yapılacaktır

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
140 Ada,1 Parsel,303 m2, tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü Kuyulu Tesisleri
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ AYDIN 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

 1. Aşağıda ve (Ek-1) tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık arttırma usulü ihale yolu ile kiralama ve satışı yapılacaktır.
 2. İhale; 09/01/2020 tarihinde Perşembe günü, metindeki sırası ile DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü Kuyulu Tesislerinde yapılacaktır.
 3. Taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, Kiralaması ve satışı yapılacak taşınmaz mallara ait “TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ” ve “TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ” ni DSİ Aydın Bölge, Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 4. Satılacak taşınmazlar ile kiraya verilecek taşınmazlardan, KDV hariç muhammen bedeli üzerinden, geçici teminat (muhammen bedelin %3’ü ) alınır.
 5. Geçici teminat, İhale saati öncesi, mesai saatleri içerisinde İdaremiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine nakden yatırılabilir veya banka teminat mektubu (süresiz) olarak verilebilir.
 6. Kiralanacak taşınmazlarda, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihale edilenden 1 yıllık ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
 7. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve % 18 KDV’si ile binde 5.69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.
 9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
 10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 11. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

a)Nüfus cüzdanı sureti(gerçek kişi olması halinde)
b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c)Tüzel kişilerde 2020 yılına ait, Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
d)Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu(aslı)

 1. Tarımsal Nitelikli Arazilerin satışında hissedarların ve sınırdaş tarımsal arazi maliklerinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8. Maddesine göre Önalım Hakkı vardır.
  DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

  KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

  İHALE
  SIRASI
  İLİ İLÇESİ KÖYÜ/MAH MEVKİİ ADA /
  PARSEL
  NO
  YÜZÖLÇÜMÜ
  (m²)
  TAPU CİNSİ İMAR DURUMU MALİK/HİSSE MUHAMMEN BEDELİ (TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
  1 Aydın Çine Çaltı Karakuyu 140/1 303,21 m2 Tarla İmarsız DSİ Genel Müdürlüğü (Hissesi 1/1 300.00TL 9.00TL 09/01/2020
  Saat: 10:30

  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

  İHALE
  SIRASI
  İLİ İLÇESİ KÖYÜ/MAH MEVKİİ ADA /
  PARSEL
  NO
  YÜZÖLÇÜMÜ
  (m²)
  TAPU CİNSİ İMAR DURUMU MALİK/HİSSE MUHAMMEN BEDELİ (TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
  2 Aydın Efeler Kuyulu 907 31,69 m2 Kanal İmarsız DSİ Genel Müdürlüğü (Hissesi 1/1) 4800.00TL 144.00TL 09/01/2020
  Saat: 11:00
  3 Muğla Ula Gökçe Ferekovası 116/100 760.84 m2 Tarla İmarsız DSİ Genel Müdürlüğü Hissesi
  1/1
  28200.00TL 846.00TL 09/01/2020
  Saat: 15:00
  4 Denizli Çivril Gümüşsu Çayağzı 303/1 8.256,91 m2 Tarla İmarsız DSİ Genel Müdürlüğü Hissesi
  1/1
  13061.00TL 391.83TL 09/01/2020
  Saat: 14:00
  5 Denizli Çivril Gümüşsu Çayağzı 303/2 3.900,69 m2 Tarla İmarsız DSİ Genel Müdürlüğü Hissesi
  1/1
  6170.00TL 185.10TL 09/01/2020
  Saat: 14:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR