ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait taşınmazlar satılacaktır

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K.Pınardere,arsa,17 Ada,1 Parsel,7671 m2
İşin Yapılacağı Yer
:
Çine/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Çine Belediye Başkanlığından


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, mevkii, niteliği, ada/parseli, yüzölçümü ve muhammen bedelleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. Maddelerine göre satış ihalesi 25/02/2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

S.NO SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN MAHALLESİ MEVKİİ
NİTELİĞİ
ADA / PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
%3
İHALE SAATİ
1 CUMHURİYET K.Pınardere Arsa 17/1 7.671,00 300.000,00 9.000,00 14:00
2 ÇÖMLEKÇİ Yayla 45 Ağaçlı Zeytinlik 886 1.800,00 20.000,00 600,00 14:03
3 DOĞANYURT Aptiller 100 Ağaçlı Zeytinlik 0/703 1.340,00 40.000,00 1.200,00 14:06
4 EVCİLER Köyiçi Harım 156/1 410,64 20.000,00 600,00 14:09
5 GÖKKAYA Köyaltı 4 Ağaçlı Zeytinlik 114/158 638,56 3.500,00 105,00 14:12
6 HACIPAŞALAR Dinecik Tarla 104/228 60.041,84 300.000,00 9.000,00 14:15
7 HACIPAŞALAR Tabansöğüt Tarla 110/20 7.569,84 40.000,00 1.200,00 14:18
8 HALLAÇLAR Beşpınar Arsa 110/2 305,93 25.000,00 750,00 14:21
9 HALLAÇLAR Çöpten Zeytinlik 145/84 533,81 50.000,00 1.500,00 14:24
10 KASAR Belen Harım 187/2 500,99 3.000,00 90,00 14:27
11 KASAR Belen Arsa 189/7 512,98 3.500,00 105,00 14:30
12 KARANFİLLER Taşoda 9Ağaçlı Zeytinlik 103/3 249,60 2.500,00 75,00 14:33
13 SARAÇLAR Akçapınar Delicelik 105/207 35.310,79 120.000,00 3.600,00 14:36
14 SOĞANCILAR Çakmak Tarla 93/10 6.021,00 150.000,00 4.500,00 14:39
15 SOĞANCILAR Acı Dere Tarla 94/1 1.170,65 37.000,00 1.110,00 14:42
16 SOĞANCILAR Şehler Arsa 98/7 3.640,38 80.000,00 2.400,00 14:45
17 ÜNLÜCE Ezen Doğan 20 Ağaçlı Zeytinlik 101/273 1.020,78 5.000,00 150,00 14:48
18 YAĞCILAR Kavurman Tarla 124/1 1.274,00 500.000,00 15.000,00 14:51


İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a) İkametgah Belgesi.
b) Kimlik Fotokopisi.
c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge.
d)Geçici Teminatın ve ihale dosya ücretinin yatırıldığına dair Tahsilat Makbuzu.
e) Gerçek ve Tüzel kişiliklerde vekaleten ihaleye girecek olanlar için Noter Onaylı vekaletname ve imza sirküsü

  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira, emlak, ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

  1. İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

  2. İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.

  3. İhaleye girmek isteyen istekliler 25/02/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar 100,00TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

  4. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  5. İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

  6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR