ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediyesine ait tarla,dükkan ve ticari işletmeler kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997840
Şehir : Aydın / Çine
Semt-Mahalle : ESKİÇİNE MAH. / ÇİNE
: 24188
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİNE MADRAN 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇİNE MADRAN 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskiçine Mah.110/1-A parsel,24.188m2 Tarla
İşin Yapılacağı Yer
:
Çine/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Çine Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları, ada/parseli, yüzölçümleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen gayrimenkuller ile Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma İmtiyaz Hakkının Devredilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1-21 ve sıra no 33 olan 1 yıllığına , sıra no 22-32 olanların 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 28/05/2019 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Parsel No
Alanı

Muhammen
Muhammen Bedel (Aylık)
Geçici Teminat (%3)

İhale Saati
(M2) Bedel (Yıllık)
1 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-A 24.188 7.600,00 - 228,00 14:00
2 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-B 18.583 5.850,00 - 176,00 14:02
3 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-C 16.339 5.150,00 - 155,00 14:04
4 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-D 9.258 2.900,00 - 87,00 14:06
5 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-E 13.897 4.350,00 - 131,00 14:08
6 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-F 17.595 5.500,00 - 165,00 14:10
7 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-G 13.790 4.350,00 - 131,00 14:12
8 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-H 14.000 4.400,00 - 132,00 14:14
9 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-I 26.175 8.250,00 - 248,00 14:16
10 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-J 22.445 7.050,00 - 215,00 14:18
11 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-K 18.000 5.650,00 - 170,00 14:20
12 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-L 19.054 6.000,00 - 180,00 14:22
13 Yolboyu Mah. Tarla 109/46 5.715 2.850,00 - 86,00 14:24
14 Yolboyu Mah. Tarla 109/50-1 5.424 2.700,00 - 81,00 14:26
15 Yolboyu Mah. Tarla 109/50-2 4.660 2.300,00 - 69,00 14:28
16 Yolboyu Mah. Tarla 109/50-3 3.914 1.950,00 - 59,00 14:30
17 Yolboyu Mah. Tarla 109/50-4 5.354 2.650,00 - 80,00 14:32
18 Yolboyu Mah. Tarla 109/50-5 8.920 4.450,00 - 134,00 14:34
19 Çöğürlük Mah. Tarla 109/1 16.389 6.400,00 - 192,00 14:36
20 Cumalı Mah. Tarla 113/2 10.000 6.000,00 - 180,00 14:38
21 Çaltı Mah. Tarla 183/4 2.482 700,00 - 21,00 14:40
22 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/7 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:42
23 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/9 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:44
24 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/10 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:46
25 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/11 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:48
26 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/12 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:50
27 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/15 Dükkan 10 - 375,00 405,00 14:52
28 Akçaova Mh.Hürriyet Sk. No:1/A Dükkan 20 - 125,00 135,00 14:54
29 Akçaova Mh.Hürriyet Sk. No:4/F Dükkan 20 - 125,00 135,00 14:56
30 Kargı Mh. Bakkal 15 - 65,00 71,00 14:58
31 Bağlarbaşı Mh. Kahvehane 30 - 100,00 108,00 15:00
32 Bağlarbaşı Mh. Depo 35 - 100,00 108,00 15:02
Sıra No İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat (%3) İhale Saati
33 Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma İmtiyaz Hakkının Devredilmesi Ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının lisanslı firmalarca yapılması 1.500,00 (KDV Hariç) 540,00 15.04


İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a- Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz.
b- Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
c- Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü,
d- Gerçek kişiler yapacağı işe göre oda kayıt belgesi.
e- Tüzel Kişilerden;
- İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
- 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları
(anne,baba,eş,çocuk) Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde
kalan kişilerce ödenir.
3- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihaleye
girebilmek için istekli 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
4- İhaleye girmek isteyen istekliler 28/05/2019 salı günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
5- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR