KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 351 m² bahçe kiraya verilecektir

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057640
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Semt-Mahalle : EKİNCİK MAH. / KÖYCEĞİZ
: 351
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 27.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekincik Mah. 197 ada 1 parselde bulunan bahçe (351,09m2) (Baz İstasyonu kurulmak üzere) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile 5 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ekincik Mah. 197 ada 1 parselde bulunan bahçe (351,09m2) (Baz İstasyonu kurulmak üzere) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile 5 yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale 09/10/2019 Çarşamba günü, saat 16:00’da Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.
3-İlçemiz Ekincik Mah. 197 ada 1 parselde bulunan bahçenin (351,09m2) (Baz İstasyonu kurulmak üzere) 5 yıllığına kiraya verilmesinin muhammen bedeli 50.000,00-TL. olup, geçici teminatı 1.500,00-TL.’ dir.
4-İhaleye sadece Özel veya Kamu GSM şirketleri katılabilecektir.
5-İhaleye katılabilmek içim istenilen belgeler;
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, (Aslı veya noter onaylı)
-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri ve Ticari Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı)
-Tebligat için Kanuni adresini belirten adres beyanı,
-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2019 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odasında alınmış Ticaret Sicil kaydı veya ilgili Meslek Odası Belgesi (Aslı veya noter onaylı)
-Ortak Katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Aslı veya noter onaylı)
-Bilgi Teknolojileri Kurumundan alınan lisans belgesi (Aslı veya noter onaylı)
-Şartname alındı makbuzu (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Köyceğiz Belediyesi Tahsilat veznelerine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
6- Kiralamaya ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
7- İhaleye katılacak olanlardan İdari şartname bedeli 100,00-TL. alınacaktır.
8-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İlanen duyurulur. 18/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR