OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikteki gayrimenkullerin satışı ve kiralaması yapılacaktır

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890825
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA HAYAT 13.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması işi ve kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Büyükdeliller Mh. 16. Aslan Sk. No:7 adresindeki evin 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 100,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 360,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Tuna Mh. Etibank Cd. 8. Ova Sk. 1738 ada 29 parselde bulunan Hizmet Binasının zemin, 1. Kat ve Çatı katının 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 400,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 1.440,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Küçükdeliller Mh 163 ada 3 parselde bulunana tarlanın (101.617,08m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi.

Tahmini Yıllık Kira Bedeli : 9.600,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 2.880,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Uluçam Köyü 102 ada 11 sayılı parseldeki tarlanın (536,92m²) satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 53.692,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 2.685,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mh. 764 ada, 53 sayılı parselde bulunan arsanın (39,53m²) satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 158.120,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 7.906,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 20 Kasım 2018 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 20 Kasım 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e)Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.


Not:

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 20 Kasım 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
  2. İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.


*İlan listesinde 4. Ve 5. Sıradaki ihaleye katılmak isteyenler bu belgeyi getirecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 08 Kasım 2018, 13 Kasım 2018 tarihlerinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR