KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif mahallelerde dükkan satış işi

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00640025
Şehir : Aydın / Koçarlı
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 24.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2017 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağı tablo daki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

S.
NO
İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/
PARSEL
HİSSE KARŞILIĞI YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
%3
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 Koçarlı Tekeli - Tarla 117/4 TAM 9.299,78m² 170.00,00TL 5.100,00TL 01.08.2017 09:00
10 Koçarlı Kızılkaya - Zeytinlik vasıflı arazi 0/2060 TAM 193.006,17m² 485.000,00TL 14.550,00TL 01.08.2017 0915
14 Koçarlı Bıyıklı - Arsa 0/32 TAM 476m² 21.000,00TL 630,00TL 01.08.2017 0930
15 Koçarlı Bıyıklı - Arsa 102/2 TAM 77m² 5.667,00TL 171,00TL 01.08.2017 09:45
17 Koçarlı Evsekler Arapderesi Zeytinlik 0/42 TAM 5100m² 24.000,00TL 720,00TL 01.08.2017 10:00
0/43 640m²

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce;
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2017 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR