MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla SGK İl Müdürlüğü tarafından hisseli tarla satılacaktır

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997141
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : GÜZELYURT MAH. / ORTACA
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜNEYEGE HABER 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/9 Satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Akdoğan Mevkii, 126 ada, 16 parsel, 8 Cilt, 796 sayfa, 15055.07 m2'de bulunan Tarla niteliğinde gayrimenkulün 1/3 hissesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GUVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2019/9
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
TAPU KAYDI: Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Akdoğan Mevkii, 126 ada, 16 parsel, 8 Cilt, 796 sayfa, 15055.07 m2'de bulunan Tarla niteliğinde gayrimenkulün 1/3 hissesidir.
İMAR DURUMU Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Akdoğan Mevkii, 126 ada, 16 parsel, 8 Cilt, 796 sayfa, 15055.07 m2'de bulunan Tarla niteliğinde gayrimenkulün 1/3 hissesi; Bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama ve mevzi imar planı bulunmakta, 1/25000 ölçekli muğla ili nazım imar planında tarım alanında kalmakta olduğundan 5403 sayılı toprak koruma kanununa tabi ve Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu gayrimenkul; Kadastral yola yaklaşık 90 m. Cephesi bulunmakta, taşınmaza ulaşım sağlayan yolun yaklaşık 1,5 Km’si toprak yoldur. Taşınmaz Sarıgerme plajına 8 Km. mesafede verimli toprak yapısına sahip, Güney cephesinden DSİ sulama kanalı geçmektedir.
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 100.333,00 TL. (Yüz Bin Üç Yüz Otuz Üç TL.) olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmazın 1.satışı 19.06.2019 tarih Çarşamba günü saat 14:30 ile 14:40 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75.ni + takip masraflarını ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 26.06.2019 tarih çarşamba günü aynı yer ve saatte 2.artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelinin %50’si + takip masrafı ve var ise rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır (Gayrimenkul tekrar %75’i + Satış masrafları miktarından satılır.) ve zorunludur.
2- Artırmaya katılacakların gayrimenkulün artırmaya esas rayiç bedelin %7,5.i olan 7.524,98 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
6- İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5 den hesap edilir.
8- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır.
10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenlerin 2019/9 satış sayılı dosya numarası ile SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR