MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Menteşe'de SGK İl Müdürlüğünden satılık tarla

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027684
Şehir : Muğla / Menteşe
Semt-Mahalle : KOZAĞAÇ MAH. / MENTEŞE
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/12
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Eğrek Mevkii, - ada, 278 Parsel, 3 Cilt, 275 Sayfa'da kayıtlı bulunan tarla niteliğinde gayrimenkuldür.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2019/12
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:

TAPU KAYDI: Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Eğrek Mevkii, - ada, 278 Parsel, 3 Cilt, 275 Sayfa'da kayıtlı bulunan tarla niteliğinde gayrimenkuldür.
İMAR DURUMU Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Eğrek Mevkii, - ada, 278 Parsel, 3 Cilt, 275 Sayfa'da kayıtlı bulunan tarla niteliğinde gayrimenkul; Menteşe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde; tarla üzerindeki taşınmaza ait ruhsat dosyası, mimari projesi ve imar durum belgesi bulunmakla beraber yapı kullanma izin belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Tarla Köy yerleşik alan sınırlarında kalmadığından Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı geçerlidir. Tarla İl merkezine 15 Km. mesafede olup asfalt yolu bulunup ulaşımı kolay ve rahattır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu gayrimenkul; şehir merkezine ortalama yakınlıkta bir konumda ve doğal güzelliğini koruyan bir bölgede olup, gayrimenkule ulaşan fiili bir yol ve elektrik-su gibi altyapıları mevcut ve kadastral yola cephesi bulunmaktadır.
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 199.000,00 TL. (Yüz Doksan Dokuz Bin TL.) olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Taşınmazın satışı 31.07.2019 tarih Çarşamba günü saat 14:00 ile 14:10 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık artırma sureti ile yapılacaktır. Artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedelin ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir.

2- Artırmaya katılacakların gayrimenkulün artırmaya esas rayiç bedelin %7,5.i olan 14.925,00 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir.

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

6- İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5 den hesap edilir.

8- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır.

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenlerin 2019/12 satış sayılı dosya numarası ile SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR