BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla/Bodrum'da zeytinlik icradan satılıktır

BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00974599
Şehir : Muğla / Bodrum
: 27300
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 03.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/389 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
6,825,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ

2016/389 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Muğla İl, Bodrum İlçe, 365 Ada, 2 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, Oraklaradası Mevkii, 27.300,00 m2 yüzölçümündeki zeytinlik niteliğindeki taşınmaz. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, Bodrum Belediyesi İmar ve şehircilik Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Oraklar Adası Mevkii, 365 ada, 2 parselin 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planlarının bulunmadığı, Taşınmazın Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği 1/25.000 Ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Bakanlık Makamının 03/12/2013 gün ve 18868 sayılı oluru ile onaylanan planında 1.Derecede Doğal Sit Alanı içerisinde ve orman alanında kaldığı belirlenmiştir. Taşınmaz zeytinlik vasfı ile tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz, Bodrum Kargıcak Koyunun tam karşısında yer alan ORAKLAR ADASINDA bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım Kargacık Koyuna kadar karayolu araçları ile, Kargacık Koyundan ise tekne ve deniz araçları ile sağlanmaktadır. Taşınmazın karşısındaki Kargacık Koyundan sahilde 5 yıldızlı, Sea Garden Otel ve Bodrum Park Resort otelleri bulunmaktadır. Ada Kargacık Koyuna denizden kuş uçuşu 2 km, Sea Garden Otelinin olduğu yere deniz içinde 2,6 km mesafede bulunmaktadır. Sea Garden Otelinden Çİflitlik yalısına araç yolu 6 km, Sea Garden Otelinden Bodrum'a araç yolu yaklaşık olarak 20 km'dir. Dava konusu parselin bulunduğu (Büyük Orak) adası 3573 sayılı Zeytincilik Yasası ile dağıtılan yreden olup, Adada yasa gereği imar ihyasını tamamlayan ve kadastro çalışmalarında şahıslar adına tapu verilen satışa konu 365 ada 2 parsel dışında, 365 ada 1, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller şahıslar adına tapuları verilmiş olup, adanın geri kalan kısmı Tescil Harici alan olarak bırakılmıştır. Fakat tescil harici bırakılan bu alanın bir kısmında zeytincilik haritasına göre halen kullanıcıları vardır. Teknelerin yanaştığı noktadan itibaren taşınmaz içindeki villa tipi iki katlı eve doğru kayrak taş kaplama merdiven ve devamında kayrak taş kaplama yürüme yolu yapılmıştır. Bu yol taşınmaz içindeki eve kadar devam etmektedir. Taşınmaz içindeki iki katlı betonarme bina olarak ial edilen villa tipi evin, giriş sol tarafında ayrık blok halinde tek katlı içinde banyo-wc olan bir bölüm bulunmaktadır. Aynı şekilde giriş sağ tarafta da ayrık bolk halinde tek katlı içinde banyo-wc olan bir bölüm daha oluşturulmuştur. Villanın girişi bu bloğun arasında avlu gibi düzenlenen bölümden verilmiştir. Zemin seviyesinden villaya girişte 6 basamak aşağı inilerek zemin kattaki büyük salonun içine girilmektedir. Salonun sol tarafında mutfak, sağ tarafta ise çamaşır odası, wc ve açık teras bulunmaktadır. Zemin katın zemin kaplamaları mermer, iç cepheleri alçı sıva, doğramaları PVC, mutfak dolapları sunta lam, iç kapıları mobilya kapı yapılmıştır. Villanın zemin kat girişinin sağ ve sol tarafından (dışarıdan) yapılan merdivenlerden villanın üst katına çıkılmaktadır. Üst katta (salonun üst katında) hem sağ, hem sol tarafta, içinde banyo-wc olan iki adet büyük oda bulunmaktadır. Bu iki odanın arasındaki alan açık teras şeklinde düzenlenmiştir. Üst kattaki odaların zemin kaplamaları lamine, doğramalar PVC, iç kapıları mobilya kapı, iç cepheler alçı sıva yapılmıştır. Villanın ve girişteki tek katlı odaların tüm yaşam alanlarının kaliteli malzeme ve işçilikler ile imal edildiği, eksiğinin bulunmadığı, tüm vitrifiyelerinin eksiksiz olduğu, tüm yaşam alanlarının içinde yaşama alanlarına özel ahşap dolapların yapıldığı görülmüştür. Parseldeki villanın yaklaşık 50-60 metre yukarısında villanın elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda bir alana, güneş enerjisi paneli sisteminin kurulduğu, sistemin çalışır durumda olduğu, villanın elektriğinin bu alanda depolandığı ve verildiği belirlenmiştir. Yine parsel içinde 100 Tonluk su deposunun yapıldığı, su ihtiyacının Kargıcak Koyundan deniz yolu ile getirilen suların bu depoya doldurluması ile karşılandığı belirlenmiştir.Parsel içinde villanın yaklaşık 30 metre güney doğusunda tek katlı taş bina şeklinde imal edilmiş ve içinde oda-banyo-wc olan bir müştemilatın yapıldığı, bu müştemilatın bekçi evi olarak kullanıldığı görülmüştür. Parselin geri kalan büyük bir bölümünün ise zeytinlik olduğu, zeytinliklerin bakımlı olduğu ve ürün alınmakta olduğu görülmüştür. Konu parsel içindeki villa tipi betonarme bina tabanda 245,13 m2, toplamda 390 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Parsel içindeki tek katlı müştemilat (bekçi evi) ise tabanda 41,05 m2'dir. Parsel içindeki eve giriş yolu ve evin etrafının taş duvarla ve yürüme yolları şeklinde peyzajlarının yapıldığı, bahçe ve çevre aydınlatmalarının eksiksiz olduğu, parselin her noktasının hakim deniz manzarasına sahip olduğu görülmüştür.
Adresi : Bodrum İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Oraklar Adası Bodrum/ MUĞLA
Kıymeti :6.825.000,00 TL
KDV Oranı:%18
Kaydındaki Şerhler:tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/389 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR