MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya'daki zeytinlikler, tuvalet ve tarla ihale ile kiraya verilecektir

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,belirtilen belediyemize ait 4 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 12 Aralık 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
2-İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
a)Nüfus cüzdan fotokopisi.
b)İkametgâh belgesi.
c)Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
d)Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
e)Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
f)Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatifler için ana sözleşmenin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
h)Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edebilirler. Taşınmaza ait ihale şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

3-İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
5- İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- 4. numarada bulunan ihale ilanı başvurusuna Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Birlikler olmak koşuyla müracaatlar kabul edilecektir.


Sıra
No

ADRES

CİNSİ

ADA
/
PARSEL


İHALE
TARİH
SAATİ

TESPİT EDİLEN BEDEL

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT

1
Güzelyalı Mh.
Atatürk Parkı
Tuvalet 2064/1 48,00m² 12.12.2018 15.00 Aylık 400,00 TL 3 Yıllık
14.400,00 TL
432,00 TL
2 İpekyayla Mh.
Çoraklar Mevkii
Zeytinlik 101/104 1.393,34m² 12.12.2018 15.05 Yıllık 700,00 TL 3 Yıllık
2.100,00 TL
63,00 TL

3
Yörükyenicesi Mh. Yakınova Mevkii Tarla 147/3 1.517,24m² 12.12.2018 15.10 Yıllık 350,00 TL 3 Yıllık
1.050,00 TL
31.50, TL
4 Halitpaşa Mh.
Değirmendere Mevki
Zeytinlik 1182/17 3.485,64m² 12.12.2018 15.15 Aylık 2.500,00 TL 10 Yıllık
300.000,00 TL
9.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR