İNÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Milli Emlak'tan 7 adet taşınmaz satılacak ve kiraya verilecektir

İNÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116842
Şehir : Eskişehir / İnönü
Semt-Mahalle : SEYİTALİKÖYÜ MAH. / İNÖNÜ
: 2150
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSTİKBAL 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SATIŞI

SIRA NO:

TAŞINMAZ NO:

KÖYÜ (MAHALLE)

İMAR DURUMU

ADA

PARSEL

MİKTARI m²

CİNSİ

YAPILACAK TAŞINMAZ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

26070100348

Seyitali Mah

İmarsız

346

2.150,00

Tarla

SATIŞ

5,500,00 TL

1,650,00 TL

04.02.2020

09:30

2

26070100347

Seyitali Mah

İmarsız

345

1,250,00

Tarla

SATIŞ

3,000,00 TL

900,00 TL

04.02.2020

10:00

3

26070100349

Seyitali Mah

İmarsız

362

2,550,00

Tarla

SATIŞ

6.000,00 TL

1.800,00 TL

04.02.2020

10:30

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA NO:

TAŞINMAZ

KÖYÜ (MAHALLE)

İMAR

ADA

PARSEL

MİKTAR

CİNSİ

KİRALAMA

İLK YIL TAHMİNİ

GEÇİCİ

İHALE

İHALE

NO

DURUMU

SÜRESİ

KİRA BEDELİ

TEMİNAT

TARİHİ

SAATİ

1

26070101598

Esnemez Mah

İmarsız

109

27

13,135,50

Tarla

5 YIL

700,00 TL

210,00 TL

04.02.2020

11:00

2

26070101606

Esnemez Mah

İmarsız

120

17

4,969,82

Tarla

5 YIL

300,00 TL

90,00 TL

04.02.2020

11:30

3

26070101603

Esnemez Mah

İmarsız

108

9

18,481,11

Tarla

5 YIL

980,00 TL

294,00 TL

04.02.2020

13:30

4

26070101580

Esnemez Mah

İmarsız

129

32

12,494,23

Tarla

5 YIL

660,00 TL

198,00 TL

04.02.2020

14:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinde karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri

b- Geçici teminat bedelinin Malmüdürlüğü veznesine yatırdığına dair makbuzun ibrazı gerekir. (2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir); teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir.

c- Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgeleri ile T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, vekaleten girilmesi halinde noterlikçe tasdik edilmiş belge aslını,

d- Tüzel kişilerin; vergi kimlik numarası, 2020 yılında alınmış sicil kaydı, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, ihale saatine kadar Komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Satışa ve kiralamaya sunulan taşınmaz mala ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde görülebilir.

4- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklif kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

5- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep halinde taksitle ödeme istenilmesi halinde satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde taşınmaz malın satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yıla kadar 8 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

6- Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektub alınır veya Türk medeni Kanununun 893. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine 1. derecede ve1 sırada ipotek tesis edilir.

7- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV'den müstesna olup satışı takip eden 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.

8- Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan işgalli taşınmazlarda doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale bilgileri Türkiye genelinde www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR