HAVRAN MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Milli Emlak Şefliği'nden tarla ve arsa kiralama ve satış ihale ilanı

HAVRAN MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061653
Şehir : Balıkesir / Havran
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 09:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Havran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

HAVRAN KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliği)

TABLO-I SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Sıra No.

Mahallesi

Mevkii

Ada

No.

Parsel

No.

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar

Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Büyükşapçı

Menevşelik

101

351

Ham Toprak

1.300,00

Tam

İmarsız

15.250,00

3.050,00

30.10.2019

09:20

2

Büyükşapçı

Köy İçi

130

22

Ham Toprak

3.057,55

Tam

İmarsız

61.200,00

12.240,00

30.10.2019

09:40

3

Büyükşapçı

Köy Civarı

164

23

Ham Toprak

34.963,28

Tam

İmarsız

349.633,00

69.926,60

30.10.2019

10:00

4

Büyükşapçı

Köy Civarı

185

50

Ham Toprak

8.718,07

Tam

İmarsız

87.200,00

17.440,00

30.10.2019

10:20

5

Büyükşapçı

Koçaş

103

20

Tarla

56.884,52

Tam

İmarsız

525.167,00

105.033,40

30.10.2019

10:40

6

Çakırdere

Kılazgediği

163

24

Ham Toprak

4.729,62

Tam

İmarsız

33.850,00

6.770,00

30.10.2019

11:00

7

Çakmak

Kayaçal

131

13

Hali Arazi

2.547,89

Tam

İmarsız

18.000,00

3.600,00

30.10.2019

11:20

8

Eseler

Çarsak

106

198

Ham Toprak

9.521,00

Tam

İmarsız

67.100,00

13.420,00

30.10.2019

11:40

9

Fazlıca

Horata

354

5

Ham Toprak

2.555,10

Tam

İmarsız

30.700,00

6.140,00

30.10.2019

14:00

10

Halılar

Kal Deresi

101

128

Ham Toprak

4.569,07

Tam

İmarsız

22.850,00

4.570,00

30.10.2019

14:20

11

Halılar

Elma Kıranı

101

198

Çalılık

9.649,33

Tam

İmarsız

135.100,00

27.020,00

30.10.2019

14:40

12

Hallaçlar

Sıraca

254

364

Ham Toprak

16.058,00

Tam

İmarsız

82.100,00

16.420,00

30.10.2019

15:00

13

Hallaçlar

Sıraca

254

391

Ham Toprak

5.250,00

Tam

İmarsız

26.250,00

5.250,00

30.10.2019

15:20

14

Hallaçlar

Karıpça

254

498

Ham Toprak

3.167,50

Tam

İmarsız

19.750,00

3.950,00

30.10.2019

15:40

15

Hallaçlar

Köy İçi

310

6

Bahçe

737,44

Tam

İmarsız

22.200,00

4.440,00

30.10.2019

16:00

16

Hallaçlar

Köy Civarı

258

58

Tarla

3.238,00

Tam

İmarsız

27.000,00

5.400,00

31.10.2019

09:20

17

İnönü

Çaltılık

124

126

Zeytinlik

293,35

Tam

İmarsız

9.100,00

1.820,00

31.10.2019

09:40

18

Kocadağ

Allah Pınarı

125

24

Tarla

9.389,17

Tam

İmarsız

188.379,00

37.675,80

31.10.2019

10:00

19

Kocaseyit

Yağpınarı

543

5

Ham Toprak

950,55

Tam

İmarsız

11.450,00

2.290,00

31.10.2019

10:20

20

Köylüce

Helvacı

113

113

Zeytinlik

169,00

Tam

İmarsız

7.150,00

1.430,00

31.10.2019

10:40

21

Köylüce

Helvacı

117

99

Zeytinlik

245,00

Tam

İmarsız

9.700,00

1.940,00

31.10.2019

11:00

22

Köylüce

Çoraklık

131

48

Arsa

694,80

Tam

İmarsız

69.750,00

13.950,00

31.10.2019

11:20

23

Köylüce

Sakızlık

132

6

Zeytinlik

1.364,10

Tam

İmarsız

83.100,00

16.620,00

31.10.2019

11:40

24

Köylüce

Korum

139

8

Tarla

3.773,20

Tam

İmarsız

56.600,00

11.320,00

31.10.2019

14:00

25

Köylüce

Çoraklık

187

31

Ham Toprak

3.135,70

Tam

İmarsız

31.600,00

6.320,00

31.10.2019

14:20

26

Köylüce

Manda Sekizi

137

3

Çamlık

5.325,37

Tam

İmarsız

53.500,00

10.700,00

31.10.2019

14:40

27

Köylüce

Çoraklık

131

63

Kayalık Fundalık

3.322,94

Tam

İmarsız

85.450,00

17.090,00

31.10.2019

15:00

28

Köylüce

Köyiçi

148

16

Ham Toprak

1.153,69

Tam

İmarsız

35.300,00

7.060,00

31.10.2019

15:20

29

Köylüce

Çoraklık (köyiçi)

131

49

Kargir Lojman

ve Arsası

390,00

Tam

İmarsız

255.613,00

51.122,60

31.10.2019

15:40

30

Sarnıç

Mezarlık Üstü

161

33

Tarla

2.651,43

Tam

İmarsız

26.550,00

5.310,00

01.11.2019

09:20

31

Sarnıç

Mezarlık Üstü

161

36

Tarla

2.851,54

Tam

İmarsız

28.750,00

5.750,00

01.11.2019

09:40

32

Sarnıç

Mezarlık Üstü

161

37

Tarla

2.801,52

Tam

İmarsız

28.200,00

5.640,00

01.11.2019

10:00

33

Taşarası

Çürüktepe

101

121

Ham Toprak

1.956,68

Tam

İmarsız

15.000,00

3.000,00

01.11.2019

10:20

34

Taşarası

Çakırburun

101

162

Tarla

17.931,49

Tam

İmarsız

67.100,00

13.420,00

01.11.2019

10:40

35

Tepeoba

Urgancı

117

1

Ham Toprak

3.307,67

Tam

İmarsız

33.250,00

6.650,00

01.11.2019

11:00

36

Tepeoba

Göller

252

133

Ham Toprak

16.166,24

Tam

İmarsız

488.764,00

97.752,80

01.11.2019

11:20

TABLO -II KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No.

Mahallesi

Mevkii

Ada

No.

Parsel

No.

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar

Durumu

İlk Yıl İçin Tahmin Edilen Kira

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Hamambaşı

Solak Değirmeni

132

9

Zeytinlik

2.315,00

Tam

İmarsız

2.200,00

440,00

01.11.2019

14:30

2

Küçükdere

Köy içi

2010

Ham Toprak

2.770,76

Tam

İmarsız

1.300,00

260,00

01.11.2019

15:00

1) TABLO-I' de yazılı 36 adet taşınmazın satış ihalesi, TABLO-II' de yazılı 2 adet taşınmazın 5 (beş) yıl süreyle " tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere" kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Havran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici Teminat Makbuzunu veya Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektubunu ( Teminat Mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) vermeleri,

d) Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2019 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnemeyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

3) İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Havran Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4) Taşınmazların satış bedeli, (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele yıllık % 9 oranında kanuni faiz uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Taşınmazların üzerinde muhdesat varsa müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7) İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. Bilgi için irtibat telefonu: 0 266 432 1330

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR