ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Şefliği'nden 15 adet taşınmazın satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zonguldak'ta 15 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama ve satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çaycuma Milli Emlak Şefliği servisi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

Kiralaması Yapılacak Taşınmazların:
Sıra No Taşınmaz No Bulunduğu Yer Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Kira Süresi (Yıl) Kiralanacak Yüzölçümü (m2) Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 67050104298 Çaycuma/Yukarıdere Köyü Tarla 182 1 10.369,56 5(Beş) 10.369,56 Tarım ve Hayvancılık 5.500,00 1.650,00 23.07.2020 11:00
2 67050101253 Çaycuma/Koramanlar Köyü Hali Arazi 103 6 12.710,38 10(On) 12.710,38 Tarım ve Hayvancılık 8.261,75 2.478,00 23.07.2020 11:15
3 67050101286 Çaycuma/Koramanlar Köyü Hali Arazi 130 3 788,44 3(Üç) 788,44 Ticari Amaçlı 1.600,00 480,00 23.07.2020 11:30
4 67050101287 Çaycuma/Koramanlar Köyü Hali Arazi 130 4 4.365,44 5(Beş) 4.365,44 Tarım ve Hayvancılık 2.200,00 660,00 23.07.2020 11:45
5 67050101312 Çaycuma/Kayıkçılar Köyü Tarla 101 79 7.299,52 3(Üç) 7.299,52 Ticari Amaçlı 55.000,00 16.500,00 23.07.2020 12:00
6 67050103831 Çaycuma/Şehler Köyü Çalılık 148 28 7.422,19 5(Beş) 7.422,19 Tarım ve Hayvancılık 4.500,00 1.350,00 23.07.2020 12:15
7 67050101232 Çaycuma/Nebioğlu-Karaevligeriş Hali Arazi 107 141 2.622,80 5(Beş) 2.622,80 Tarım ve Hayvancılık 2.000,00 600,00 23.07.2020 12:30
Satışı Yapılacak Taşınmazların:
Sıra No Taşınmaz No Bulunduğu Yer Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hisse Oranı İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
8 67050103605 Çaycuma/Karapınar-Merkez Mah. Arsa 135 24 4.144,90 Tam Konut+Yol+ Park Alanı 241.000,00 72.300,00 23.07.2020 13:45
9 67050103400 Çaycuma/Akpınar Köyü Tarla 123 19 654,17 Tam İmarsız 13.100,00 3.930,00 23.07.2020 14:00
10 67050103957 Çaycuma/Dereköseler Köyü Hali Arazi 200 1 637,44 Tam İmarsız 15.936,00 4.781,00 23.07.2020 14:15
11 67050104521 Çaycuma/Esenyurt Köyü Çalılık 104 2 1.173,10 Tam İmarsız 14.500,00 4.350,00 23.07.2020 14:30
12 67050104424 Çaycuma/Esentepe Köyü Hali Arazi 107 27 3.093,61 Tam İmarsız 62.150,00 18.645,00 23.07.2020 14:45
13 67050104371 Çaycuma/Yukarıgöynük Köyü Çalılık 175 91 1.163,85 Tam İmarsız 17.460,00 5.238,00 23.07.2020 15:00
14 67050104368 Çaycuma/Yukarıgöynük Köyü Çalılık 169 25 1.314,43 Tam İmarsız 22.350,00 6.705,00 23.07.2020 15:15
15 67050104003 Çaycuma/Kadıoğlu Köyü Tarla 113 2 3.366,17 Tam İmarsız 80.800,00 24.240,00 23.07.2020 15:30
1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin 1-7 sıra numaraları arası taşınmaz mal kiralama ihalesi, 8-15 sıra numaralar taşınmaz satış ihalesi olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Çaycuma Milli Emlak Şefliği servisinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içinde Çaycuma Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3-İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı sureti, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya mektuplarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküleri, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- 6 numaralı Şehler Köyü 148 ada 28 parsel taşınmaz kiralama ihalesini kazanan bir defaya mahsus ağaç bedeli olarak 3.500,00.-TL. bedel ödeyecektir.
5- 8 numaralı Karapınar-Merkez Mah. 135 ada 24 parsel taşınmazın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Taksitli satış hükümleri uygulanmayacaktır.
6-İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7-Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
NOT:Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilir. İletişim:Çaycuma Milli Emlak Şefliği Tel: 0 372 615 2519 Fak: 0 372 615 8266

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR