MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

Mersin/Toroslar'da tarım arazisi icradan satılıktır

MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909853
Şehir : Mersin / Toroslar
Semt-Mahalle : ÇANDIR MAH. / TOROSLAR
: 2497
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/14625 ESAS
Muhammen Bedeli
:
24,974 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
05.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 Akdeniz / Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

2017/14625 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri: Mersin İl, Toroslar İlçe, 169 Ada, 1 Parsel, ÇANDIR Mahalle/Köy, GÖZTAŞI Mevkii, Taşınmazın toprak yapısı Akdeniz bölgesi (Terra-Rosa) özelliklerini gösteren ince kum, silt-kil(Kırmızı renkli), az miktarda ufak çakıl(kireçtaşı parçalarından oluşan) ve nebati materyalden oluşan karışım bir yapıdır. Dava konusu taşınmazın bünyesinin killi yapıda olduğu, toprak derinliğinin çok sığ (0-1 Ocm olduğu), %30-40 sert ana kayaların toprak yüzeyinde olup, Tarımı kısıtlayıcı en önemli faktör toprak yüzeyindeki sert ana kayalar ve taş varlığından kaynaklanmaktadır. Taşınmazın topoğrafık doğal eğimi % 15 olup, Taşınmaza ulaşım tarla içi stabilize yol ile sağlanmaktadır. Mahalle Merkezine uzak bir konumda bulunmaktadır. Taşlık-kayalık ve çalılık vasfındaki taşınmaz üzerinde herhangi bir imar ihya emareleri görülmemiştir.

Adresi : Şahinpınarı (Aşağı Çandır) Mahallesi, Göztaşı Mevkii, (Şahinpınarının 1,4 Km Kuzeydoğusu Hali Boş Arazi) Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.497,38 m2

Kıymeti : 24.974,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bi fiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile rayiç bedelin % 50'si üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibari ile rayiç bedelinin %70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 75.maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullerine göre kayıt malikinden tahsil edilir.
1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 Akdeniz / Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/14625 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR