MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Toroslar'da 9.540 m² tarla icradan satılıktır

MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181123
Şehir : Mersin / Toroslar
: 9540

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7983 ESAS
Muhammen Bedeli
:
384,375 TL
Birinci Satış Günü
:
18.08.2020 14:50
İkinci Satış Günü
:
15.09.2020 14:50
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 8. İCRA DAİRESİ
2019/7983 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Mersin İli Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi/köyü, Yasdıbağ Mevkii, 110 ada, 1 Parselde, 9.540,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz olup, taşınmaz tapuda Bülent Taşkın adına tam ( 1/1) hisse ile kayıtlıdır.
Taşınmazın Özellikleri: Çevresi orman arazileri ile çevrili taşınmazda, şeftali ağaçlarını muhtevi meyve bahçesinin bir kısmının tapulu alanın dışında kalmaktadır. Taşınmazın üst kotunda bulunan toprak havuzun bir kısmının da tapulu alanın dışında kaldığı tespit edilmiştir. Toprağın yapısı Terra-Rossa da denilen kırmızı renkli Akdeniz topraklarının genel özelliklerini ihtiva etmektedir. Toprak strüktürü marnlı olarak adlandırılan kum-kil-çakıl-humus barındıran özellikleri ihtiva etmektedir. Arazinin ormanların yoğun olduğu bir bölgede bulunması nedeniyle organik maddece zengin alüvyal topraklar olduğu da gözlemlenmiştir. Arazinin eğiminin yüksek olması nedeniyle su tutma kapasitesi idealin altındadır. Eğim %10-12 civarındadır. Eğim sorunu rantabıl sulama imkanlarını zorlaştırmaktadır. Taşınmaz üzerinde iptidai koşullarla oluşturulmuş, topraktan açma içi naylon malzeme ile kaplı bir sulama havuzu bulunmaktadır. Ancak taşınmaz sulu tarım arazi vasfına haiz olmadığı tespit edillmiştir.
Ağaç Değeri: Taşınmaz üzerinde 4-6 yaşlarında şeftali fidanları bulunduğu, kapama şeftali bahçesi olarak kullanıldığı, ağaçlardan elde edilecek ürünün yöre ortalamasında olabileceği tespit edilmiştir. Ağaç Değeri: 95.400,00 TL olarak tespit edilmiştir. Yapı Değeri: Taşınmaz üzerinde 6x5 =30 m2'lik alana oturmuş sadece duvarları biriketle örülmüş ancak henüz tamamlanmamış bir yapı bulunmaktadır. Duvarlarda sıva olmayıp üstü açık vaziyettedir. 1. Sınıf A grubu yapılarak kategorisindedir. Yapı Değeri: 2.775,000 TL olarak tespit edilmiştir.
Konumu: Taşınmaz Mersin şehir merkezine 46,6 km uzaklıkta olup, karayolu ile tahmini 1 saat 3 dk sürede ulaşılabilmektedir. Etrafında orman arazileri bulunmaktadır. Taşınmaza ancak özel ulaşım araçları ile ulaşılmaktadır.
Adresi : Evcili Köyü Yasdıbağ Mevkii 110 Ada 1 ParselToroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 9.540 m2
İmar Durumu : Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 384.375,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7983 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR