MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Toroslar'da 8.289 m² narenciye bahçesinin 2/3 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181716
Şehir : Mersin / Toroslar
Semt-Mahalle : ÇANDIR MAH. / TOROSLAR
: 8289

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8409 ESAS
Muhammen Bedeli
:
248,680 TL
Birinci Satış Günü
:
18.08.2020 14:20
İkinci Satış Günü
:
15.09.2020 14:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MERSİN 8. İCRA DAİRESİ
2019/8409 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, Göl Mevkii, 303 ada 1 parsel sayılı, 8.289,35 m2 yüzölçümlü, Narenciye Bahçesi vasfında olup; taşınmazın 2/3 payı borçlu Ahmet Şahin adına kayıtlı olup, borçluya ait taşınmazın 2/3 hissesi satışa sunulmuştur.
Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazlar ortalama %8-12 kuzey-güney, doğu-batı yönünde meyillidir, orta profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı orta kireçli olup, killi-kumlu bir yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcısı tuzluluk, alkalilik, taban suyu, yüksek PH vb. gibi tarımsal özelliklerini sınırlayan problemlerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan fiziksel gözlem ve incelemelere göre Akdeniz Bölgesine has kırmızı renkli (terra-rossa) özelliklere sahip; bitki gelimişimi için gerekli bitki besin maddeleri içerdiği, suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimini karşılayacak yeterli gözenekte olduğu gözlemlenmiştir. Bitkilere toksit etki yapacak maddeler içermediği sonuncuna ulaşılmıştır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmaz üzerinde 1 adet sulama havuzu bulunduğu ve ağaçlar bu havuzlardaki sudan sulanmaktadır. Su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Taşınmaz üzerinde 15-20 yaşlarında portakal ağaçları bulunmakta olup, kapama portakal bahçesi olarak kullanılmaktadır. Ağalardan elde edilebilecek ürünün yöre ortalamasında olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan ağaç değeri: 82.893,50 TL'dir.
Konumu: Taşınmaz Çandır Mahallesi 302 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı olup, konum olarak Çandır mahallesi kapsamında kalmaktadır. Taşınmazın kadastor parseli olup, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlara stabilize bahçe yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.
Adresi : Çandır Mahallesi Kapsamında Kalmaktadır.Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 8.289,35 m2
İmar Durumu : 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kadastral parseldir. 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı üzerinde yapılan incelemede taşınmazların zeminini tarım alanı olarak işaretlenen alandadır
Kıymeti : 248.680,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir ( 151,79 m2'lik kısmı ormanda kalmaktadır.)
1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 302 ada 4 parsel sayılı, 6.212,54 m2 yüzölçümlü Şeftali Bahçesi vasfında olup; taşınmazın 2/3 payı borçlu Ahmet Şahin adına kayıtlı olup, borçluya ait taşınmazın 2/3 hissesi satışa sunulmuştur.
Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazlar ortalama %8-12 kuzey-güney, doğu-batı yönünde meyillidir, orta profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı orta kireçli olup, killi-kumlu bir yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcısı tuzluluk, alkalilik, taban suyu, yüksek PH vb. gibi tarımsal özelliklerini sınırlayan problemlerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan fiziksel gözlem ve incelemelere göre Akdeniz Bölgesine has kırmızı renkli (terra-rossa) özelliklere sahip; bitki gelimişimi için gerekli bitki besin maddeleri içerdiği, suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimini karşılayacak yeterli gözenekte olduğu gözlemlenmiştir. Bitkilere toksit etki yapacak maddeler içermediği sonuncuna ulaşılmıştır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmaz üzerinde 1 adet sulama havuzu bulunduğu ve ağaçlar bu havuzlardaki sudan sulanmaktadır. Su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Taşınmaz üzerinde 8-10 yaşlarında şeftali ve 15-20 yaşlarında portakal ağaçları bulunmakta olup, kapama+portakal bahçesi olarak kullanılmaktadır.Ağaçlardan elde edilecek ürünün yöre ortalamasıda olabileceği kanaatine varlımştır. Taşınmaz üzerinde bulunan ağaç değeri: 62.125,40 TL'dir.
Konumu: Taşınmaz Çandır Mahallesi 302 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı olup, konum olarak Çandır mahallesi kapsamında kalmaktadır. Taşınmazın kadastor parseli olup, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlara stabilize bahçe yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.
Adresi : Çandır Mahallesi Kapsamında KalmaktadırToroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 6.212,54 m2
İmar Durumu : 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kadastral parseldir. 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı üzerinde yapılan incelemede taşınmazların zeminini tarım alanı
Kıymeti : 186.376,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir ( 151,79 m2'lik kısmı ormanda kalmaktadır.)
1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8409 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR