MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Mersin Toroslar'da 60.141 m² kiraz bahçesi icradan satılıktır

MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112050
Şehir : Mersin / Toroslar
: 60141
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2622 ESAS
Muhammen Bedeli
:
758,410 TL
Birinci Satış Günü
:
20.03.2020 10:20
İkinci Satış Günü
:
15.04.2020 10:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2016/2622 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, 103 Ada, 13 Parsel, Alanyalı Mevkii, Mersin İli Toros İlçesi Alanyalı Mahallesi Kızılçukur mevkii 103 ada 13 parsel numaralı 60.141,00 m² lik KİRAZ BAHÇESİ VE TARLA vasfı ile kayıtlı taşınmazdır. Alanyalı Mahallesi Toroslar ilçesine bağlı, Mersin il merkezinin kuzey cephesinde kalan ve yaklaşık 62 km mesafede bulunan bir yerleşim yeridir. Taşınmazın doğu cephesinde orman sahası, batı cephesinde kısmen 103 ada 12 no.lu parsel ve orman sahası, kuzey cephesinde 103 ada 15, 16, 17 ve 18 no.lu parseller ve kısmen orman sahası ve güney cephesi kısmen 103 ada 14 no.lu parsel ve ormanlık alan ile çevrilidir.Taşınmazın etrafında yerleşim yeri bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmaz halen kadastro parseli olup, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz topoğrafik açıdan ortalama (% 10-20) dalgalı yapıda meyillidir. Orta derin profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı bakımından tınlı yapıda olup, organik maddece zengin bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. Diye tanımlanmıştır. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi kapsamında bulunduğu, parselin 650 metre kadar kuzey batı cephesinde yer alan ve mahalleye ait olan sulama göletinden ve şahsi su kaynağından (havuz) cazibe ile gelen su ile sulanmakta olduğu görülmüştür. Tarım: Taşınmaz aşağıdaki krokide gösterildiği şekilde hissedarların kendi aralarında yapmış oldukları harici ve rızai taksimle oluşan bölümleri kullandıkları tespit edilmiştir. Dosya borçlusunun hissesine düşen 36.234,95 m²lik bölüm halen borçlu tarafından kullanılmaktadır. 36.234,95 m²lik bölümün (krokide (B) harfi ile gösterilmiştir) 19.850,00 m² lik alan halen kiraz bahçesi, geriye kalan 16.384,95 bölüm ise boş tarla, kısmen çalılık ve kısmen de yol olarak kullanılmaktadır.. Taşınmazın üzerinde değişik yaşta (12-25 yaşlarında) kiraz ağaçları bulunduğu, taşınmazda teras oluşturularak meyve ağaçlarının dikilmiş olduğu teraslı kısımlarda taş duvar örüldüğü geriye kalan kısımların ise boş tarla olarak kullanıldığı herhangi bir ürün yetiştiriciliği yapılmadığı tespit edilmiştir. Meyve ağaçlarının son 1-2 yıldır bakımlarının yapılmadığı taşınmazın yüzeyinin yabani otlarla kaplı olduğu görülmüştür. Dosya borçlusunun hissesine düşen alan üzerindeki ağaçlar iki adet, dışı taş duvarlı, içi sıvalı 35 er tonluk ve bir adet içine naylon döşenmiş toprak havuzdan suyunun damlama sistemi yardımı ile sulandığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 3 X 3 = 9 m² lik zemin oturumlu ahşap ve üzeri çinko kaplı tek odalı baraka ve baraka önünde üzeri naylon örtülü 9 m² lik etrafı açık terastan oluşan yapı mevcuttur. Kıymet takdirine konu taşınmazın mevcut durum özelliği, imar durumu, mahalle yerleşim alanına olan uzaklığı, hisse durumu, köy yerleşim piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, alanın keşif tarihi itibari ile boş olan kısımlarının m² birim değerinin 16,00 TL/m² ve kapama bahçe kısmının ise üzerindeki havuzların, baraka ve diğer ayrıntıları ile birlikte m² birim değerinin 25,00 TL/m² olup, dosya borçlusunun işbu parseldeki mevcut 1446/2400 hissesine karşılık gelen ve halen kullanmakta olduğu 36.234,95 m² lik bölümün değeri;
BOŞ TARLA ALANI: 16.384,95 m² X 16,00 TL/m² = 262.159,20 TL
BAHÇE ALANI: 19.850,00 m² X 25,00 TL/m² = 496.250,00 TL olup,
TOPLAM (1446/2400) HİSSESİNİN BEDELİ = 262.159,20 TL + 496.250,00 TL = ~758.410,00 TL dir.. ; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Alanyalı Mahallesi 103 ada 13 parsel numaralı 60.141,00 m² lik KİRAZ BAHÇESİ VE TARLA vasfında olduğu ve malik ve hisse olarak borçlusunun işbu parseldeki mevcut 1446/2400 hissesine karşılık gelen ve halen borçlu tarafından kullanmakta olan 36.234,95 m² lik bölümün değeri;için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum gibi özellikler dikkate alındığında taşınmazın mevcut durum değerinin 758.410,00 TL dir.
Adresi : Taşınmaz, Alanyalı Mahallesinin 1,2 km kadar güney batı cephesinde ve kızıl çukur mevkii de yer almaktadır
İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 758.410,00 TL
KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri
1. Satış Günü : 20/03/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2622 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR