TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin/Tarsus'ta tarım arazisi icradan satılacaktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944314
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : BAHŞİŞ MAH. / yolboyumah.
: 30000
Yayınlandığı Gazeteler

TARSUS EKSPRES 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/12847 ESAS
Muhammen Bedeli
:
128,571 TL
Birinci Satış Günü
:
04.04.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
08.05.2019 10:40
Satış Yeri
:
Tarsus Adalet Sarayı Zemin Kat C Blok Müzayede Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/12847 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Mersin İli, Tarsus İlçesi, Bahşiş Mahallesi, Aynaz Mevkii, 509 Parsel sayılı taşınmaz dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; DAVA KONUSU TAŞINMAZIN KONUMU ve ÖZELLİKLERİ: Mersin ili Tarsus ilçesi Bahşiş mahallesi, Aynaz mevkii ve tapunun 509 nolu parsel olup 30.000,00-m2 miktarlıdır. Ana taşınmazın niteliği TARLA dır. Fiili durumda alçak naylon tünel sera içerisinde kabak, diğer kısmında ise marul ekilidir. Borçlunun 1/7 pay ve hissesi vardır.Zirai Değerlendirme: Dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Fiili durumda alçak naylon tünel sera içerisinde kabak, diğer kısmında ise marul ekilidir. Taşınmaz toprak yapı itibarı ile, kısmen kumlu ve killi-tınlı,yapıdaki bu toprağın su infilitrasyonu (suyun toprağa girişi) ve perkilasyonu (suyun toprak içerisindeki hareketi) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin orta dereceli olduğu, dolayısıyla bu kısmın fiziksel özellikleri itibari ile kendi imkanları sulamanın yapıldığı görüldü. Taşınmaza ulaşımın kolay olduğu, taşınmazın topoğrafik yapısı düz eğimsiz arazi olduğu görülmektedir. Taşınmazın dava tarihi itibariyle arazi değeri; 30,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir.509 nolu parselin Arazi Değeri: 30.000,00 m2 x 30,00 TL/m2 = 900.000,00 TLdir. Borçlunun pay ve hisse bedeli: 900.000,00 TL x 1/7=128.571,43 TLdir.
Adresi : Bahşiş Mah. Aynaz Mevkii 509 Parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 30.000,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi imar planı sınırı dışında, Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 128.571,43 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine "D.S.İ 2942/31-B GÖRE KAMULAŞTIRMA ŞERH 01/03/1993 Y:1318" şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adalet Sarayı Zemin Kat C Blok Müzayede Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12847 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR