TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin Tarsus'ta 50.800 m² meyve bahçesi icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153330
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : KARGILI MAH. / aşagımah.
: 50800
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1470 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,402,560 TL
Birinci Satış Günü
:
06.05.2020 15:05
İkinci Satış Günü
:
04.06.2020 15:05
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/1470 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu kaydına göre : Mersin İli, Tarsus İlçesi, 160 Parsel, Kargılı Mahalle/Köy, Keli Mevkinde bulunan yüzölçümü 50.800,00 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi tam olup, aşağıdaki bilgiler 14/09/2019 günü yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Fiili durumda narenciye bahçesidir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-killi-tınlıdır. Ortalama %3 eğimlidir, taşınmaz sulu tarım arazisi olup, tarımsal faaliyetler devam etmektedir, taşınmazın özelliği ve niteliği 2 yılda üç ürün yetiştirme özelliğine sahiptir, ancak taşınmaz bahçe olarak kullanıldığı ve kapama meyve bahçesi olup, ara tarım yapma şansı bulunmamaktadır, taşınmaz içerisinde bir adet motopomp yapısı yer almaktadır, yapı tek katlı olup üstüne biriket örtülmüş ve na-tamam durumdadır, taşınmaza suyun iletilmesini sağlayan boru sistemlerine burada su verilmekte olup, makine bölümü yapı içerisinde korunaklı hale getirilmiştir, taşınmaza ulaşım imkanı mevcut olup 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planı içinde yer alamamaktadır. Kadastro parselidir. Taşınmaz kargılı köyü mülki hudutları içinde yer almakta olup köy yerleşim alanının batısında yer almaktadır, köy merkezine kuş uçusu olarak yaklaşık 3,6 km mesafededir, yine Küçükçıldırım yerleşim yerine kuş uçusu olarak yaklaşık 1,6 km, Büyük Çıldırın yerleşim alanına yaklaşık 2,5 km mesafede yer almaktadır, Mersin-Adana Devlet Karayoluna 5,5 km Adana Havaalanına kuş uçuşu olarak yaklaşık 17 km mesafededir, taşınmaz sulu tarım arazisi olup DSİ sulama şebekesinde fayda sağlamaktadır, su sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz imar parseli olmayıp kadastro parseli olup verim döneminde Mandarin ve ağırlıklı olarak limon bahçesidir. Değerleme olguları dikkate alarak taşınmazın m2 değeri 32,00-TL olarak belirlenmiş, ağaç bedelde ise kayyım yöntem kullanılarak ağaç değerinin m² ye etkisinin 15,00-TL olduğu kanatine varılmıştır.
Taşınmazın değeri : 1.625.600,00 TL
Ağaç değeri :762.000,00 TL
Pompa evi değeri :2.960,00 TL
Motopomp sistemi değeri :12.000,00 TL
Kıymeti Toplam : 2.402.560,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır ve 3083 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır beyanları mevcut olup, bu beyanlarla birlikte satılacaktır. Ayrıca ihale girenler Toplulaştırma Tüzüğünün 20. Maddesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır. Başkaca taşınmaz üzerinde İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/554 Esas Sayılı dosyasından ve başkaca icra dosyalarından işlenen şerhler de mevcut olup, tapu kaydından ve dosyasından gerekli şerh ve beyanlar görülebilir.
1. Satış Günü : 06/05/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 04/06/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1470 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR