ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Anamur'da tarım arazisi icradan satılıktır

ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962429
Şehir : Mersin / Anamur
: 42320
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1665 ESAS
Muhammen Bedeli
:
235,114 TL
Birinci Satış Günü
:
17.06.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.07.2019 10:00
Satış Yeri
:
Anamur Belediyesi Meclis Salonu. Belediye Ana hizmet binası zemin kat Anamur /MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ANAMUR İCRA DAİRESİ

2015/1665 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili , Anamur ilçesi,Malaklar Köyü, Kadılarbükü mevkii 718 parsel sayılı 42.320,59 m2 miktarlı tarla vasfında taşınmazda borçluya ait 1/9 hisse . Parsel üzerinde inşai ve zırai muhdesat bulunmamaktadır. Parsel şehir merkezine , alışveriş merkezlerine, adliye Sarayı ve Hükümet konağına , sosyal tesislere uzak olup, yola cephesi vardır. Parsel küçük bir tepenin üst kısmına kuruludur. Eğimi % 30 kadar çıkan değişken eğimli bir arazidir. Üzerinde genel itibari ile maki bitkileri bulunmaktadır. Toprağı killi-tınlı toprak olup yer yer taşlık- kayalık kısımlar bulunmaktadır. Bir kısmı üzerinde çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmazın tamamı 2.116.029,50 Tl olup borçlu hissesine isabet eden miktar 235.114,39 TL dir.
Taşınmaz üzerinde "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Md uyarınca 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarhi, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulcaktır. Ancak taşınmazın sonradan farlı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır " beyanı bulunmakta olup .(iş bu beyan ve beyan içeriği ileyükümlü olarak satılacaktır )
Adresi : Malaklar köyü /Anamur -Mersin
Yüzölçümü : 42.320,59 m2
Arsa Payı :1/9
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Anamur Belediyesi ne ait 25.04.2018 tarihli yazıya göre imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 235.114,39 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydınde yer aldığı ve yukarıda açıklamalarda yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Anamur Belediyesi Meclis Salonu. Belediye Ana hizmet binası zemin kat Anamur /MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6_Tebligat yapılamayan ilgililere iş bu ilan ilanen tebligat hükmündedir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1665 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR