ANAMUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Mersin Anamur'da ihale ile tarlalar satılacaktır

ANAMUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978233
Şehir : Mersin / Anamur
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ POSTASI 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet gayrimenkulün ihale ile satılması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Anamur/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anamur Milli Emlak Şefliğinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANAMUR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ İLANI

S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020112409 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 87 21.106,03 TAM TARLA 391.000,00 78.200,00 02.05.2019 10 00
2 33020112416 ANITLI KÖYÜ YARANBELEĞİ 157 94 13.578,01 TAM TAŞLIK 258.000,00 51.600,00 02.05.2019 10 30
3 33020112223 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 162 3.620,54 TAM ÇALILIK 145.000,00 29.000,00 02.05.2019 11 00
4 33020112397 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 75 9.167,91 TAM TARLA 460.000,00 92.000,00 02.05.2019 11 30
5 33020112408 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 86 7.970,32 TAM TARLA 400.000,00 80.000,00 02.05.2019 13 30
6 33020107259 ANITLI KÖYÜ ÇÖRTÜK 101 95 5.485,88 TAM TARLA 247.000,00 49.400,00 02.05.2019 14 00
7 33020103787 GÜNEYBAHŞİŞ KÖYÜ ÇÖĞÜR 22 21.084,84 TAM HAMTOPRAK 633.000,00 126.600,00 02.05.2019 14 30
8 33020112561 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 101 54 4.770,82 TAM TAŞLIK 239.000,00 47.800,00 02.05.2019 15 00
9 33020112592 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 17 3.106,50 TAM ÇALILIK 159.000,00 31.800,00 02.05.2019 15 30
10 33020112597 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 22 7.476,83 TAM ÇALILIK 374.000,00 74.800,00 03.05.2019 10 00
11 33020112599 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 24 5.353,37 TAM ÇALILIK 268.000,00 53.600,00 03.05.2019 10 30
12 33020111867 KÖPRÜBAŞI KÖYÜ Ç.AHMETLER 128 32 2.347,33 TAM ÇALILIK 141.000,00 28.200,00 03.05.2019 11 00
13 33020111812 KÖPRÜBAŞI KÖYÜ Ç.AHMETLER 115 9 3.547,40 TAM ÇALILIK 213.000,00 42.600,00 03.05.2019 11 30
1 Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF" usulü ile hizalarında gösterilen
tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce
tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4 Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,
resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.
7 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/ adreslerinde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR