ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Anamur'da 1.028 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117354
Şehir : Mersin / Anamur
: 1028
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/237 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
514 TL
Birinci Satış Günü
:
12.03.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.04.2020 10:00
Satış Yeri
:
Anamur belediyesi meclis salonu -Anamur -Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

2018/237 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili, Anamur ilçesi,Kılıç köyü, Köyiçi mevkii , 124 ada 1 parsel sayılı tam hisseli 1028.88 m2 miktarlı tarla vasfında taşınmaz.Parsel üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Parsel topoğrafik bakımdan % 35-40 arası meyillidir. Parsel şehir merkezlerine ,adliye sarayı ve hükümet konağına,sosyal tesislere ,alışveriş merkezlerine uzaktır..Parselin yola cephesi yoktur.
Taşınmaz üzerinde Maliye Hazinesince konulmuş " Tamamen ve Münhasıran bilfiil tar. amaçlı olarak kul. ve üz.tar. amaçlı yapılar ile sür. ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bed. % 50 si üzerinden satılan iş bu taşın.sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınm. satış tarihi itibariyle rayiç bed. % 70 üze. hesap bedel. e alınarak aradaki fark kan. faizle birlikte , 2886 S dev ih. k." 75 mad uyr. ve 21.7.1953 -6183 S amme alacklarının tarh. us hk .kanuni hükümleri ger.ecrim tarh. tah. ve tah. ilişkin us göre son kayıt malk. tah. edilir. " şerhi bulunmakta olup bu şart ve şerh ile birlikte satılacaktır.
Adresi :Kılıç köyü Anamur -Mersin
Yüzölçümü : 1.028,88 m2

Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlünce verilen bilgide Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama , 1/5000 ölçekli nazım imar pılanı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 514,44 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Anamur belediyesi meclis salonu -Anamur -Mersin
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili ,Anamur ilçesi, Kılıç köyü, Köyiçi mevkii , 118 ada 1 parsel sayılı tarla vasfında 1.249,78 m2 miktarlı tam hisseli taşınmaz. Parsel üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Parsel topografik bakımdan % 10-15 arası meyillidir. Parsel şehir merkezlerine ,adliye sarayı ve hükümet konağına,sosyal tesislere ,alışveriş merkezlerine uzaktır..Parselin yola cephesi yoktur. Kuru tarım arazisidir.
Taşınmaz üzerinde Maliye Hazinesince konulmuş " Tamamen ve Münhasıran bilfiil tar. amaçlı olarak kul. ve üz.tar. amaçlı yapılar ile sür. ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bed. % 50 si üzerinden satılan iş bu taşın.sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınm. satış tarihi itibariyle rayiç bed. % 70 üze. hesap bedel. e alınarak aradaki fark kan. faizle birlikte , 2886 S dev ih. k." 75 mad uyr. ve 21.7.1953 -6183 S amme alacklarının tarh. us hk .kanuni hükümleri ger.ecrim tarh. tah. ve tah. ilişkin us göre son kayıt malk. tah. edilir. " şerhi bulunmakta olup bu şart ve şerh ile birlikte satılacaktır.
Adresi : Kılıç köyü Anamur -Mersin
Yüzölçümü : 1249,78

Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlünce verilen bilgide Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama , 1/5000 ölçekli nazım imar pılanı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 937,34 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Anamur Belediyesi Meclis salonuAnamur -Mersin -
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, - Ada, 279 Parsel, KILIÇ Mahalle/Köy, Mersin ili ,Anamur ilçesi , Kılıç köyü , Narlıca mevkii , 279 parsel sayılı 1.480,00 m2 miktarlı tarlaf vasfında tam hisseli taşınmaz . Parsel sosyal tesislere , şehir merkezine ,alış veriş bölgelerine uzaktır. Parselin yola cephesi vardır. Parsel topoğrafik bakımdan % 25-30 arasıtabi meyinide iken iş makinesi ile çalışma yapılarak 3-4 seki haline getirilmiştir. Parsel üzerinde zeytin ve badem ağaçları ile orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. zeytin ağaçlarının değeri 7 adedi 1750,00 tl , badem ağaçlarının değeri 6 adedi 1500 olup üzerindeki ağalar ile birlikte arazinin toplam değeri 10.650,00 TL dir.
Adresi : Kılıç köyü Anamur -Mersin
Yüzölçümü : 1480, m2

Arsa Payı :tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlünce verilen bilgide Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama , 1/5000 ölçekli nazım imar pılanı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 10.650,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Anamur belediyesi Meclis Salonu .Anamur -Mersin -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/237 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR