AKDENİZ BELEDİYE BŞK.

Mersin/Akdeniz'de tarım alanları ve iş yerleri ihale ile kiraya verilecektir

AKDENİZ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz sınırları içerisinde, Mülkiyeti Belediyemize ait 13 adet tarım alanı ve 13 adet işyerinin ihale ile 3 yıllığına kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Akdeniz/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRAYA VERİLECEK YERLER

Mersin/Akdeniz Belediye Başkanlığı’ndan:Belediyemiz sınırları içerisinde, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen Alanlar, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca, Açık Teklif Artırma Usulüne göre birinci yılın sonunda kira artışı TÜİK tarafından belirlenen yıllık Yİ-ÜFE endeksi artışıyla 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Tahmini Bedel Geçici Teminat Kullanım Amacı İhale Saati
01- Hürriyet Mah. Kum Mevkii 346 402-403 5.200,00m² 1.820,00TL 54,60TL Tarım Alanı 09:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02- Hürriyet Mah. Kum Mevkii 346 403-404 5.200,00m² 1.820,00TL 54,60TL Tarım Alanı 09:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03- Hürriyet Mah. Kum Mevkii 346 414 2.000,00m² 700,00TL 21,00TL Tarım Alanı 09:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 346 272 13.500,00m² 4.725,00TL 141,75TL Tarım Alanı 09:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 346 272 8.000,00m² 2.800,00TL 84,00TL Tarım Alanı 09:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 346 272 17.000,00m² 5.950,00TL 178,50TL Tarım Alanı 09:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07- Kazanlı Mah. Sahil Caddesi 311 56 7.900,00m² 2.765,00TL 82,95TL Tarım Alanı 10:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08- Kazanlı Mah. Sahil Caddesi 311 56 5.400,00m² 1.890,00TL 56,70TL Tarım Alanı 10:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09- Kazanlı Mah. Sahil Caddesi 311 56 4.700,00m² 1.645,00TL 49,35TL Tarım Alanı 10:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 366 94 12.600,00m² 4.410,00TL 132,30TL Tarım Alanı 10:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 366 94 4.500,00m² 1.575,00TL 47,25TL Tarım Alanı 10:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 366 94 9.000,00m² 3.150,00TL 94,50TL Tarım Alanı 10:50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13- Hürriyet Mah. Sahil Caddesi 366 94 2.500,00m² 875,00TL 26,25TL Tarım Alanı 11:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14- Puğkaracadağ Mah. Merkez Sk. 150 2 44,00m² 1.000,00TL 30,00TL İşyeri 11:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15- Karacailyas Mah. Toroslar Cad. 173 2 40,00m² 2.750,00TL 82,50TL İşyeri 11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16- Bahşiş Mah. Karaoğlanoğlu Sk. No:Z.5 448 1 37,00m² 2.442,00TL 73,26TL İşyeri 11:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17- Bahşiş Mah. Karaoğlanoğlu Sk. No:Z.10 448 1 18,00m² 1.188,00TL 35,64TL İşyeri 11:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18- Bahşiş Mah. Karaoğlanoğlu Sk. No:Z.6 448 1 55,00m² 3.630,00TL 108,90TL İşyeri 11:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.T 448 2 46,00m² 3.036,00TL 91,08TL İşyeri 12:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.V 448 2 10,00m² 660,00TL 19,80TL İşyeri 12:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.R 448 2 30,00m² 1.980,00TL 59,40TL İşyeri 12:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.L / 5.M 448 2 40,00m² 2.640,00TL 79,20TL İşyeri 12:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.A 448 2 41,00m² 2.706,00TL 81,18TL İşyeri 12:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24- Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5.N 448 2 14,00m² 924,00TL 27,72TL İşyeri 12:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25- İhsaniye Mah. Kuvai Milliye Cad. 4948 15 44,50m² 1.500,00TL 45,00TL İşyeri 13:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26- Turgutreis Mah. GMK Bulvarı 601 55 80,00m² 1.300,00TL 39,00TL İşyeri 13:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-İHALE GÜNÜ ve YERİ:
27/03/2019 Çarşamba günü - Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu
A) Kanuni ikametgâh,
B) Kimlik fotokopisi,
C) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza (sirküsü) beyannamesi,
D) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,
E) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)
F) Kiralanacak yere ait Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 26.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar alınacak yer görme belgesi,
G) İhaleye katılacak isteklilerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu bulunmadığına dair belge,
H) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
I) Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR