MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Akdeniz'de 4.953 m² tarım arazisi icradan satılıktır

MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128472
Şehir : Mersin / Akdeniz
: 4953
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/6342 ESAS
Muhammen Bedeli
:
421,081 TL
Birinci Satış Günü
:
31.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
27.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ

2015/6342 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 150 ada 33 parsel sayılıTarla vasfında taşınmaz kadastro parseli olup, tarım arazi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz asfalt bahçe yoluna batı cephesinden cepheli vaziyettedir. Toprak Yapısı: Taşınmaz ortalama % 1-3 kuzey-güney, doğu-batı yönünde meyillidir. Derin profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı orta kireçli olup, killi-kumlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu, yüksek PH vb. gibi tarımsal özelliklerini sınırlayan problemlerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir.Akdeniz Bölgesine has kırmızı renkli (terra-rosa) özelliklere sahip; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içerdiği, suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenekte olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın üzerindeki bitki florası dikkate alındığında bitkilere toksik etki yapacak maddeler içermediği sonucuna ulaşılmıştır.Sulama: Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; ‘’Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir.’’ diye tanımlanmıştır.19/07/2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince sulu tarım arazisidir.Tarım: Keşif günü her ikitaşınmazın üzerinde 35-40 yaşlarında portakal ve mandalina ağaçları bulunduğu kapama narenciye bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmaz ağaçlarda kültürel işlemlerin (yabani otla mücadele, sulama, budama, ilaçlama vb) yapılmış oldukları, ağaçlardan elde edilecek ürünün yöre ortalamasında olabileceği kanaatine varılmıştır. 150 ada 33 parselin Çıplak Zemin Değeri:4.953,90 m² X 70,00 TL/ m2= 346.773,00 TL, 4.953,90 m² X 85,00 TL/ m2= 421.081,50 TL, Çıplak Zemin Değeri:4.953,90 m² X 70,00 TL/ m2= 346.773,00 TL, Ağaç Değeri:
538.941,60 TL - 505.257,75 TL, = 74.308,50 TL olacağı,Toplam Taşınmazın Değeri: 346.773,00 TL+74.308,50 TL = 421.081,50 TL Olarak hesaplanmıştır.
Yüzölçümü : 4.953,90 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındı kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 421.081,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/6342 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR